Уроки біології для 9 класів -

Вступ
Значення знань про людину для збереження її здоров’я

Освітня мета: формувати поняття здоров’я, ознайомити з основними факторами, що зміцнюють і ослаблюють здоров’я людини; навчити застосовувати на практиці науково обґрунтовані знання та правила особистої і громадської гігієни, зміцнювати і загартовувати свій організм, стати фізично розвиненою, здорового, здатного до будь-якої праці особистістю.

Основні поняття і терміни: здоров’я, хвороба, валеологія, якісні показники здоров’я, кількісні показники здоров’я, фізичне здоров’я, психічне здоров’я, соціальне здоров’я.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. Тести.

1. Встановіть відповідність між твердженнями (назвами) та визначеннями:

а) Анатомія

б) Фізіологія

в) Цитологія

г) Психологія

1 Наука про життєві функції всього організму, його окремих органів та їхніх систем.

2 Наука про будову і функції клітин.

3 Наука про будову й форму організму та його органів.

2. Вкажіть, що вивчає біологія людини:

а) будову тіла;

б) механізм спадковості;

в) вплив зовнішніх факторів на організм людини;

г) процеси, що протікають в організмі людини, та механізми його життєдіяльності;

д) процес історичного розвитку людини;

е) місце людини в системі органічного світу.

3. Визначте, які з основних систематичних категорій не використовуються у зоології:

а) вид;

б) ряд;

в) царство;

г) клас;

д) порядок;

е) рід;

є) родина;

ж) тип;

з) відділ.

II. Актуалізація опорних знань учнів. Бесіда.

1. Яка основна мета курсу «біологія людини»?

2. Що таке здоров’я людини?

3. Від чого або від кого залежить здоров’я кожної людини?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Збереження життя і здоров’я — найперша потреба людини. (Бесіда).

2. Поняття про здоров’я. Кількісні та якісні показники здоров’я. (Самостійна робота учнів із підручником та додатковою літературою, складання схеми, демонстрація лабораторного аналізу крові).

Схема 1.

3. Сучасні методи дослідження здоров’я людини. (Розповідь учителя, складання схеми).

Схема 2.

Методи дослідження здоров’я людини

4. Фактори, що зміцнюють та ослаблюють здоров’я. (Бесіда на основі знань учнів, заповнення таблиці).


Фактори, що зміцнюють здоров’я

Фактори, які ослаблюють здоров’я людини

1. Фізична активність і загартування організму.

1 ...

2. Повноцінне раціональне харчування.

2 ...

3. Чіткий режим дня.

3 ...

4. Урівноваженість почуттів, подолання емоційних конфліктів.

4 ...

5. Спілкування з природою.

5 ...


5. Завдання сучасної медицини. (Розповідь учителя, записи в учнівських зошитах).

а) Продовження життя людини.

б) Зменшення дитячої смертності.

в) Перемога над інфекційними хворобами, зокрема над СНІДом.

г) З’ясування причин ракових хвороб та ефективне лікування онко-хворих людей.

6. Досягнення сучасної медицини. Застосування кібернетики у медицині. (Повідомлення учнів).

Використання штучного апарату, що збагачує кров на кисень під час операції на серці та штучної нирки, а також інших органів.

IV. Закріплення знань учнів.

1. Підберіть приклади висловів учених, поетів, народної мудрості про здоров’я і поясніть їхнє значення.

2. Поясніть значення висловів:

«У здоровому тілі — здоровий дух»

«Здорове тіло — продукт здорового розуму»

«Руйнувати здоров’я — обкрадати себе»

«Треба їсти для того, щоб жити, а не жити для того, щоб їсти»

«Надмірне захоплення їжею — це тваринність, а неувага до їжі — це нерозсудливість».

3. З’ясуйте, як називається здатність організму пристосовуватись до мінливих умов навколишнього середовища:

а) акомодація;

б) акцепція;

в) адаптація;

г) антропологізація.

4. Визначте, що є причиною порушення нормальної життєдіяльності організму, в результаті чого знижуються його пристосувальні можливості:

а) адаптація;

б) хвороба;

в) втома;

г) стрес.

5. Подумайте і поясніть:

Водолазні роботи дозволяються на глибинах, які не перевищують 50 м. Глибоководні риби живуть на значно більших глибинах. До чого може призвести опускання людини на більшу глибину? Що станеться з глибоководними рибами, якщо їх підняти на поверхню води?

V. Домашнє завдання.

Вивчити тему із підручника. Підготувати повідомлення про походження людини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити