Уроки біології для 9 класів -

Людина
Кровообіг і лімфообіг
Робота серця. Серцевий цикл. Нейрогуморальна регуляція роботи серця

Освітня мета: поглибити знання учнів про роботу серця; сформувати поняття про нейрогуморальну регуляцію його роботи і дати поняття про серцевий цикл, його фази.

Основні поняття і терміни: діастола, систола, систолічний об’єм, частота серцевих скорочень, хвилинний об’єм крові.

Обладнання: муляж серця, картка «Робота серця»

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань.

Виконання завдання: обірви зайві пелюстки на кожній «ромашці» так, щоб залишена пелюстка відповідала поняттю, яке написане всередині.Проблемне запитання. Між правим і лівим передсердям в ембріона є великий отвір завбільшки зі шпильку. Чи вплине цей дефект на роботу серця і кровообіг?

II. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення вчителя. За одне скорочення серце викидає в середньому 60 мл крові, що становить 420 мл за хвилину, понад 25 л за годину, 600 л за рік, понад 14 000 000 л протягом життя. Це — 300 залізничних цистерн.

Чим пояснити таку велику працездатність серця?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Серцевий цикл. Робота серця. (Розповідь вчителя з використанням муляжу серця, картки «Серцевий цикл».)

Самостійна робота з підручником.

Завдання: прочитайте текст підручника і заповніть таблицю «Фази серцевого циклу».


Фази серцевого циклу

Тривалість фаз

Передсердя

Шлуночок

Стулкові клапани

Півмісяцеві клапани

Систола передсердь


Систола шлуночків


Діастола передсердь і шлуночківДайте відповідь на запитання:

— Коли відпочиває серце?

— Чи зміниться серцевий цикл під час занять спортом?

— Як забезпечується відпочинок серця під час інтенсивної роботи?

2. Нейрогуморальна регуляція роботи серця. (Складання і аналіз схеми Нервова і гуморальна регуляція діяльності серця».)3. Тренування серця. (Повідомлення учня.)

Два з половиною тисячоліття тому кращому воїнові-скороходові було доручено повідомити жителям Афін про перемогу греків над персами в Марафонській долині. Гонець пробіг близько 40 км за 3 години. З’явившись на площі, він крикнув: «Ми перемогли!» — і впав мертвий. Відбулася раптова зупинка серця від надмірного напруження.

З 896 р. проводиться змагання з марафонського бігу, і бігунам-марафонцям ця дистанція є безпечною.

— Чому бігуни-марафонці легко долають цю дистанцію?

— Чому для серця корисно займатися фізичною працею або спортом?

— Чи кожен може стати марафонським бігуном?

— Яку роль відіграє ранкова гімнастика для поліпшення роботи серця?

4. Негативний вплив шкідливих звичок на роботу серця. (Повідомлення учня про вплив куріння і вживання алкоголю на серце.

IV. Закріплення знань учнів.

Практична робота №2

Тема. Вимірювання частоти серцевих скорочень та артеріального тиску.

Мета: навчитись знаходити пульсові точки та визначати частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск.

Обладнання: секундомір або годинник із секундною стрілкою, манометр, підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте схематичний малюнок, на якому позначено пульсові точки. Знайдіть їх у себе та свого товариша.

2. Знайдіть пульс у себе на зап’ястку. Увімкніть секундомір і протягом 30 секунд рахуйте пульс. Отримані дані помножте на 2. Ви отримаєте кількість скорочень серця за 1 хв.

3. Частоту серцевих скорочень за 1 хвилину визначте іншим способом. Знаючи тривалість одного серцевого циклу (0,8 с), можна визначити, скільки разів серце скоротиться за 60 с: 60 : 8 = 75 (разів).

Місця близького розташування великих артерій до поверхні тіла.4. Порівняйте результати, зробіть висновки.


5. Використовуючи малюнки, опишіть методику вимірювання артеріального тиску в людини.Вимірювання кров’яного тиску
6. Виміряйте тиск крові на плечовій артерії свого товариша при скороченні серця (максимальний, систолічний) і при його розслабленні (мінімальний, діастолічний).

7. Отримані дані занесіть у таблицю, пам’ятаючи, що у молодих здорових людей в стані спокою тиск становить 120+10 мм рт. ст. під час його розслаблення.


Фази роботи серця

Нормальний кров’яний тиск

Одержані результати під час вимірювання

1. Систола шлуночків2. Діастола шлуночків
8. На основі досліджень зробіть висновки, відповівши на запитання:

а) Яке практичне значення має уміння рахувати пульс?

б) Чому у людини кров’яний тиск може змінюватися?

в) У результаті вимірювання артеріального тиску отримано такі дані: 130/180 мм рт. ст., 180/100 мм рт. ст.

Що означають цифри в чисельнику та знаменнику? У якому випадку артеріальний тиск нормальний?

— В якої людини серце має вищу працездатність, чим це можна пояснити?

— В якої людини швидше настане втома серцевого м’яза?

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему з підручника. Підготувати повідомлення «Історія відкриття кровообігу».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити