Уроки біології для 9 класів -

Вступ
Походження людини. Особливості еволюції виду

Освітня мета: ознайомити учнів з гіпотезами походження людини; сформувати поняття антропогенезу, його рушійні сили.

Основні поняття і терміни: антропогенез, дріопітеки, австралопітеки, пітекантропи, синантропи, палеоантропи, неандертальці, кроманьйонці, Людина розумна.

Обладнання: таблиці або стенд «Походження людини»; скелет людини, кроля, голуба, ящірки, жаби, хребетних тварин; вологі препарати і муляжі зародкового розвитку ссавців.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань. Порушення проблемних питань.

1. Якими шляхами людина досягла свого панівного становища на Землі?

2. Чим відрізняється поведінка стада мавп від поведінки людського суспільства?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Гіпотези походження виду Людина розумна (Homo sapiens). Ідеалістичні і матеріалістичні погляди на проблеми походження людини. (Повідомлення учнів).

К. Лінней вважав, що людина належить до групи приматів, разом з напівмавпами і мавпами.

Ж.Б. Ламарк стверджував, що людина походить від людиноподібних мавп, які перейшли від лазіння по деревах до ходіння по землі.

Ч. Дарвін у книзі «Походження людини» переконливо довів, що людина є останньою ланкою в ланцюзі розвитку живих істот і має спільних предків з людиноподібними мавпами.

2. Докази походження людини від тварин. Спільні риси будови людини і тварин. (Пояснення вчителя з демонструванням скелетів та зародків людини та різних тварин).

3. Риси подібності і відмінності людини і людиноподібних мавп. (Виконання самостійних завдань, заслуховування заздалегідь підготовлених повідомлень «Людиноподібні мавпи», «Досліди з людиноподібними мавпами»).

Завдання для самостійної роботи:

а) за таблицями або малюнками визначте різницю довжини рук та ніг людини і людиноподібних мавп;

б) порівняйте лицеві кути на черепах, відносні розміри мозкової і лицевої частини черепів;

в) відзначте пристосування до способу життя на деревах людиноподібних мавп і своєрідність будови людського тіла у зв’язку з трудовою діяльністю та вертикальною ходою;

г) зробіть відповідні висновки.

4. Рушійні сили антропогенезу. Трудова гіпотеза походження людини. (Пояснення вчителя з використанням схеми).

5. Основні етапи еволюції людини. (Розповідь учителя з використанням схеми родоводу людини).

6. Гіпотеза про походження людини від «вторинно-водних» приматів. (Розповідь учителя).

Сучасний шведський дослідник Ян Ліндеберг висунув цікаву теорію про зникнення у приматів волосяного покриву.

Ведучи походження людини від «вторинно-водних приматів», він твердив, що на одному із етапів розвитку предки людини повернулися до води і перейшли до «земноводного» способу життя. У воді було легко добувати їжу, причому завдяки риболовлі та розкриванню черепашок устриць розвинулись кисті рук. Волосяний покрив став редукуватись, а потім зовсім зник. Ця цікава гіпотеза пояснює багато «білих плям» в еволюції людини.

III. Закріплення знань учнів.

Заповнити таблицю, користуючись підручником або додатковою літературою.

Основні етапи антропогенезу


Етапи еволюції людини

Рівень трудового і суспільного розвитку

Біологічні особливості

IV. Домашнє завдання.

Вивчити тему із підручника. Зібрати факти для розповіді про прояви расизму і соціал-дарвінізму з повідомлень газет, радіо- і телевізійних передач.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити