Уроки біології для 9 класів -

Людина
Харчування і травлення
Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин

Освітня мета: розкрити значення їжі для організму; ознайомити з основними поживними речовинами та їх роллю у пластичному та енергетичному обмінах, пояснити значення води і мінеральних солей в організмі.

Основні поняття і терміни: метаболізм (обмін речовин і енергії), асиміляція (анаболізм), дисиміляція (катаболізм), енергетичний обмін, пластичний обмін.

Обладнання: таблиці та картки «Обмін білків, жирів, вуглеводів», «Обмін води і мінеральних солей», «Добові витрати енергії людини в різних професій».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Вивчення нового матеріалу.

1. Зв’язок організму з навколишнім середовищем. (Бесіда).

2. Забезпечення організму енергією і поживними речовинами для життєдіяльності, росту і розвитку. (Бесіда із складанням схеми).3. Основні поживні речовини. (Бесіда зі складанням схеми.)4. Обмін речовин. (Бесіда зі складанням схеми).

Обмін речовин — це загальна властивість організмів, суть якої полягає у надходженні до організму з навколишнього середовища речовин, їх перетворення та виведення кінцевих продуктів у зовнішнє середовище.


Обмін речовин


5. Енергетичні потреби організму. (Бесіда і аналіз таблиці).


Характер діяльності

Загальні витрати енергії за добу в кДж

Розумова праця

13474

Легка фізична праця

15050

Праця середньої важкості

17270

Важка фізична праця

19940


6. Підготовча стадія обміну речовин. Дисиміляція. (Бесіда з використанням карток).

7. Пластичний обмін. Роль ферментів у цьому процесі. (Бесіда).

Особливості: із простих хімічних сполук синтезуються складні з поглинанням енергії.

8. Енергетичний обмін. Роль ферментів у цьому процесі. (Бесіда).

Особливості: окиснення та розщеплення органічних сполук до вуглекислого газу, води, аміаку і інших простих речовин з виділенням енергії, яка забезпечує потреби клітини для біосинтезу (білків, жирів, вуглеводів — характерних для організму людини), м’язової роботи, підтримання температури тіла.'

9. Роль кисню в енергетичному обміні. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

10. Обмін білків, їх різноманітність, специфічність та значення в організмі. (Розповідь з елементами бесіди і використання картки «Обмін білків»).

Підготовча стадія обміну білків.

Розщеплення білків їжі на амінокислоти.

Функції білків:

• будівельна — входять до складу клітинних мембран;

• транспортна — переносять кисень і вуглекислий газ;

• рухова — скоротливі білки (актин і міозин) — забезпечують рух;

• захисна — захист від шкідливих речовин (антитіла), зсідання крові (фібригоген);

• каталітична — прискорюють хімічні реакції в клітині (ферменти, гормони);

• сигнальна — мембранні білки сприймають зовнішні впливи і передають сигнали всередину клітини (білки рецепторів);

• енергетична — при окисненні 1 г білка звільняється 17,6 кДЖ енергії.

11. Обмін вуглеводів. Значення вуглеводів в організмі. Роль печінки і підшлункової залози в цих процесах. (Бесіда з використанням картки «Обмін вуглеводів»).

Підготовча стадія обміну вуглеводів.

Розщеплення вуглеводів на глюкозу, надходження у кров.

Синтез для організму людини вуглеводу — глікогену.

Функції вуглеводів:

• енергетична — при окисленні 1 г вуглеводів звільняється 17,6 кДЖ енергії;

• будівельна — входить до складу клітинних мембран.

Глікоген — тваринний крохмаль — використовується для підтримання концентрації глюкози в крові на сталому рівні (0,10 — 0,12%) і регулюється гормонами підшлункової залози (інсуліном).

Глікоген → глюкоза.

12. Обмін жирів. Роль жирів в організмі. (Розповідь учителя з елементами бесіди з використанням картки «Обмін жирів»).

Підготовча стадія обміну жирів.

Розщеплення жирів їжі до гліцерину і жирних кислот.

Функції жирів:

• енергетична — при розщепленні 1 г жиру утворюється 39 кДЖ енергії;

• будівельна — входять до складу клітинних мембран;

• захисна — захищає від надмірних витрат тепла, від висихання і набрякання шкіри.

13. Обмін води. Роль обміну води у здійсненні багатьох хімічних перетворень у клітинах і тканинах організму. Використання і споживання води. (Самостійна робота учнів з підручником).

Поясніть, чому кількість води в організмі повинна постійно поповнюватись.

За добу людина повинна споживати близько 2,5 літра води, а при високій температурі та важкій фізичній роботі — до 4-5 літрів.

14. Обмін мінеральних солей. Роль мінеральних солей в обміні речовин. (Бесіда. Складання схеми).Функції мінеральних солей:

— підтримують сталість внутрішнього середовища організму;

— входять до складу тканин;

— підтримують просторову будову білків;

— входять до складу кісток;

— необхідні у зсіданні крові;

— необхідні для скорочення м’язів;

— беруть участь в утворенні нервових імпульсів (солі натрію і калію);

— беруть участь в перенесенні кисню (солі ферума).

II. Закріплення знань учнів.

Заповнити таблицю «Обмін білків, жирів і вуглеводів».


Речовини

Підготовчий етап

Пластичний обмін

Енергетичний обмін


III. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему з підручника.

Підготовити повідомлення про вплив довкілля на здоров’я людини. Хвороби кишково-шлункового тракту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити