Уроки біології для 9 класів -

Людина
Ендокринна регуляція функцій організму людини
Залози внутрішньої секреції, їхня будова, місце розташування і функції

Освітня мета: конкретизувати знання про залози внутрішньої секреції, ознайомити з їхньою будовою, місцем розташування і функціями.

Основні поняття і терміни: гіпофіз, епіфіз, вилочкова залоза, надниркові залози, щитоподібна залоза, прищитоподібна залоза.

Обладнання: таблиця «Залози внутрішньої секреції».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда за запитаннями).

— Що таке залози?

— Які є основні групи залоз?

— Що таке гормони?

— Які залози належать до ендокринної системи?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Залози внутрішньої секреції, їх будова, місцезнаходження і функції. (Розповідь учителя з використанням таблиці).

2. Значення залоз внутрішньої секреції у підтриманні гомеостазу. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

3. Значення залоз внутрішньої секреції у адаптації організму до дії стресових чинників. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

4. Захворювання ендокринної системи та їх профілактика. Гіперфункція і гіпофункція. (Розповідь учителя з використанням малюнків підручника із елементами бесіди).

III. Закріплення знань учнів. (Самостійна робота з підручником і заповненням таблиці).


Залози внутрішньої секреції


Назва залози

Місце розташування

Особливості будови

Основні гормони

Функції гормонівIV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника. Підготувати повідомлення про захворювання ендокринної системи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити