Уроки біології для 9 класів -

Людина
Ендокринна регуляція функцій організму людини
Нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій організму

Освітня мета: розкрити загальні принципи регуляції функцій організму, зв’язок організму з зовнішнім середовищем в узгодженні роботи органів і забезпеченні єдності процесів життєдіяльності, поглибити знання про будову і функції нервової системи, рефлекси, рефлекторну дугу, нервові імпульси, подразники.

Основні поняття і терміни: нервова регуляція, гуморальна регуляція, нервові імпульси, подразники, подразливість, рецептори.

Обладнання: таблиці «Нервова система і схема рефлекторної дуги», «Залози внутрішньої секреції».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда за запитаннями).

— Які особливості будови нервової тканини?

— Яка будова нейрона?

— Що таке гормони?

— Що таке орган?

— Які є фізіологічні системи органів в організмі людини?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Способи регуляції функцій організму. (Розповідь учителя зі складанням схеми.)2. Особливості регуляції. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

У людини провідну роль відіграє нервова регуляція, а гуморальні

фактори відіграють важливу роль у самій нервовій діяльності.

Нервова регуляція — регуляція життєдіяльності організму за допомогою нервової системи.

Гуморальна регуляція здійснюється за участю гуморальних чинників (гормони, Са2+, С02тощо), які переносяться кров’ю, лімфою та тканинною рідиною.

Гуморальна регуляція виникла раніше від нервової.

3. Взаємозв’язок нервових і гуморальних процесів. (Розповідь учителя з елементами бесіди і використанням таблиці).

Нервова система впливає на утворення біологічно активних речовин (гіпоталамус впливає на утворення гормонів гіпофіза).

Гуморальні чинники діють на нервову систему, спричиняють певні зміни в організмі (вуглекислий газ, що утворюється у процесі обміну речовин, надходить у кров, впливає на дихальний центр головного мозку).

Тому ці регуляції об’єднують в одну нейрогуморальну.

Гуморальна регуляція підпорядковується нервовій регуляції й становить з нею єдину систему нейрогуморальної регуляції.

4. Рецептори, їхні види та роль у забезпеченні функцій регуляторних систем організму. (Розповідь учителя з елементами бесіди і складання схеми).

Рецептори — це кінцеві структури чутливих нервових волокон, які сприймають подразнення і перетворюють його енергію на нервовий імпульс.Рецептори кожної з цих груп вибірково чутливі тільки до певних подразнень.III. Закріплення знань учнів. (Бесіда за запитаннями).

— Що таке нейрогуморальна регуляція?

— Що таке нервова регуляція?

— Що таке гуморальна регуляція?

— Що таке рецептори?

— Які ви знаєте рецептори?

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити