Уроки біології для 9 класів -

Людина
Організм людини як біологічна система
Характеристика тканини. Типи тканин

Освітня мета: розширити знання про тканини, особливості будови сполучної, м’язової, епітеліальної та нервової тканин залежно від їхніх функцій; удосконалювати вміння користуватись мікроскопом, мікропрепаратами.

Основні поняття і терміни: тканина, міжклітинна речовина, епітелій (епітеліальна тканина), м’язова тканина, нервова тканина, сполучна тканина, нейрон, нейроглія, міофібрими.

Обладнання: таблиці «Тканини рослин», «Тканини тварин і людини», мікроскопи, постійні мікропрепарати тканин.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Тести).

З наведеної таблиці виберіть функції, що відповідають органелам клітин, впишіть у таблицю відповідей відповідну їм літеру.


Назва органел клітин та її структур

Функція

1. Клітинна мембрана

2. Цитоплазма

3. Ядро

4. Канали ендоплазматичної сітки

5. Мітохондрії.

6. Рибосоми

7. Клітинний центр

A. Внутрішнє середовище клітини забезпечує її життєдіяльність.

Б. Транспорт речовин між клітиною та зовнішнім середовищем.

B. Забезпечення зв’язку між органелами всередині клітини.

Г. Місце синтезу АТФ.

Д. Контроль за клітинним поділом.

Е. Місце синтезу білка.

Ж. Збереження і передача спадкової інформації.


Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

II. Актуалізація опорних знань. (Бесіда).

1. Пригадайте з курсу біології 7-го та 8-го класів, що таке тканина. Які тканини розрізняють у рослин і у тварин?

2. Які особливості будови тканин тварин у порівнянні з тканинами рослин?

3. Які тканини рослин і тварин подібні між собою за функціями, котрі вони виконують?

4. Який взаємозв’язок між будовою і функцією різних тканин?

5. Які типи тканин розрізняють в організмі людини?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Особливості будови і функції епітеліальної тканини. Типи епітелію. (Бесіда з демонстрацією, самостійна робота учнів).

Використовуючи додаткову літературу та підручник, заповніть таблицю.


Типи тканин

Види тканин

Будова тканини

Місце знаходження

Функції

Епітеліальна

Плоский

Поверхня клітин гладка. Клітини щільно прилягають одна до одної.

Поверхня шкіри, ротова порожнина, стравохід, альвеоли тощо.

Покривна, захисна, видільна

Залозистий

Залозисті клітини виробляють секрет.

Залози шкіри, шлунок, кишечник, залози внутрішньої секреції, слинні залози

Видільна (виділення поту, сліз), секреторна (утворення слини, шлункового і кишкового соку)

Війчастий

Складається із клітин з численними волосками (війками)

Дихальні шляхи

Захисна (війки затримують і видаляють частини пилу)2. Взаємозв’язок між будовою і функціями різних видів сполучних тканин. (Бесіда з демонстрацією таблиць, мікропрепаратів, самостійна робота учнів — заповнення таблиці).

3. Особливості будови, функції та властивості м’язових тканин. (Самостійна робота учнів, робота з мікроскопом, заповнення таблиці).

4. Нервова тканина. Нейрон. Будова та функції. (Демонстрація мікропрепарату «Нервові клітини», заповнення таблиці).

IV. Закріплення знань учнів.

1. Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»):

A. Епітеліальна тканина містить міжклітинну речовину.

Б. Структурною одиницею нейрона є аксон.

B. М’язовій тканині властива здатність до скорочення.

Г. Кров належить до епітеліальної тканини.

Д. Цитологія — наука про будову і функції тканин.

Е. Для нервової тканини характерні властивості: збудливість, провідність і скоротливість.

Є. Міжклітинна речовина у сполучній тканині добре розвинена.

2. Порівняйте будову і властивості:

а) серцевої м’язової і нервової тканин;

б) м’язової посмугованої і м’язової непосмугованої тканин;

в) крові і кісткової тканини;

г) м’язової і нервової тканин.

Зробіть відповідні висновки.

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника. Повторити про органи і системи органів тварин.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити