Уроки біології для 9 класів -

Людина
Нервова регуляція функцій організму людини
Великі півкулі головного мозку

Освітня мета: вивчити особливості будови великих півкуль, мікроскопічну структуру їх.

Основні поняття і терміни: великі півкулі головного мозку, кора великих півкуль, шари кори, борозни кори великих півкуль, долі кори великих півкуль.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Вправа «Я так думаю...»

1. У новонародженої дитини маса мозочка становить 1/17 маси тіла, тоді як у дорослої людини 1/8. Про що це свідчить?

2. Чи є вузол життя у довгастому мозку? Як ви думаєте, чому він так зветься?

3. Якщо в організм людини потрапив алкоголь, як ви думаєте, які відділи головного мозку і як реагуватимуть на нього?

4. Через 5-6 хв. без кисню клітини мозку гинуть. Чому?

5. Чому у таборах відпочинку після обіду вкладають дітей у ліжко?

II. Вивчення нового матеріалу.

Учитель. У книзі Керола Донера «Таємниці анатомії» головний герой Макс розповідає своїй співрозмовниці Моллі: «Тіло людини схоже на велику державу, незалежну державу. Кровоносні судини виконують функцію доріг, що з’єднують міста, тобто органи. Міста-органи співпрацюють між собою і створюють систему, або область. Шлунок та кишки — це органи, що належать до однієї системи області. Серце та кров — до другої, а м’язи та кістки — до третьої. У цій країні є велика кількість нейронів — телефонів. Мільярди клітин — це громадяни країни, що працюють на заводах та фабриках міст-органів і систем областей. А де розташоване керівництво цієї держави? Ти знаєш, Моллі?»

А ви знаєте?

2. Завдання для домашніх проектів.

Група 1. Зовнішня і внутрішня будова великих півкуль, їхня мікроструктура.

Група 2. Вивчення мозку людиною.

Група 3. Архітектоніка кори великих півкуль.

Група 4. Функції кори великих півкуль.

Презентація проектів.

Група 1. Зовнішня і внутрішня будова великих півкуль та їхня мікроструктура.

Великий мозок (кінцевий) складається з двох півкуль, з’єднаних мозолистим тілом, через мозолисте тіло здійснюються зв’язок між правою і лівою півкулею.

Півкулі вкриті корою, утвореною сірою речовиною, що складається з тіл нейронів. Кора — носій інтелекту та вищих функцій. Від кори всередину відходять відростки нейронів, що разом із волокнами, спрямованими до кори, утворюють білу речовину, яка виконує провідникову функцію.

У білій речовині містяться ядра (вузли) сірої речовини (скупчення нервових клітин) і утворюють так звану підкірку.

Поверхня півкуль зібрана в звивини, між якими є борозни. Понад 2/3 поверхні кори схована в борознах.Група 2. Вивчення мозку людини.

В 30-х роках дев’ятнадцятого століття французький фізіолог Флуранс запропонував ідею: всі ділянки кори великих півкуль рівнозначні у функціональному відношенні. Але це було помилкою. В 1874 р. київський анатом В. А. Бец довів, що всі ділянки за будовою нервових клітин і за шаровістю відрізняються одна від одної. Він є основоположником вчення про архітектоніку кори головного мозку.

Ще Гіппократ знав, що значні пошкодження великих півкуль спричиняють параліч руки і ноги протилежного боку тіла. Зв’язок між розладами мови і порушенням лівої півкулі виявив вперше французький анатом антрополог Поль Брока (1824-1880 p.), а німецький психолог Карл Верніке (1848-1905 р.) довів, що в задній частині скроневої звивини лівої півкулі є ділянка, що відповідає за мову.

Згодом вчені з’ясували, що ліва півкуля забезпечує читання, писання, рахування, мислення, запам’ятовування, а права — образну пам’ять. При захворюваннях останньої у хворих спостерігаються порушення вони плутають кольори, світ стає для них сірим.

Група 3. Архітектоніка кори великих півкуль.

Мозок людини має близько 100 млрд. нейронів, мозок оси — 200, а бджоли — 900.

Сіра речовина, з якої утворена кора, має вигляд кулі заввишки 1,5-5 мм. Кора має шість шарів клітин.

Заповнити таблицю «Мікроструктура кори великих півкуль»


№ п/п

Назва шару

Особливості

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Молекулярний

Зовнішній зернистий

Пірамідний

Внутрішній зернистий

Гігантські пірамідні клітини Беца (внутрішній пірамідний)

Поліморфний

Мало клітин, багато волокон

Дрібні клітини, що нагадують зернятка

Форма піраміди

Нейрони дрібні

Клітини різної величини і форми.


У корі головного мозку є до 14 млрд. клітин, кожна з яких з’єднана контактами з 10 тис. подібних нейронів.

Група 4. Функції кори великих півкуль.З корою великих півкуль пов’язані психічні функції: пам’ять, мова, мислення, свідомість і регулювання поведінки людини.

III. Закріплення знань учнів.


Лабораторна робота №6

Тема. Будова головного мозку людини (вивчення за муляжами, моделями і пластинчастими препаратами).

Мета: навчитися розпізнавати на пластинчастих препаратах, моделях і муляжах відділи головного мозку та визначати взаєморозташування в них сірої і білої речовини; визначати особливості будови кори великих півкуль.

Обладнання: розбірні моделі головного мозку людини, муляжі; пластинчасті препарати поздовжнього і поперечного розрізів мозку людини.

Хід роботи

1. Розділіть модель головного мозку на дві половинки. Знайдіть мозолисте тіло. З чого воно складається? Яка його функція?
2. На одній з половинок моделі знайдіть довгастий мозок, міст, середній і проміжний мозок. Якими цифрами позначені ці відділи на малюнку 1?1 - ____________________

2 - ____________________

3 - ____________________

4 - ____________________

5 - ____________________

6 - ____________________


Мал. 1. Будова головного мозку людини.


3. Використовуючи пластинчасті препарати, з’ясуйте, як розміщені сіра і біла речовини. З чого складаються сіра і біла речовини?
4. Знайдіть на моделі мозочок, розгляньте в ньому розміщення сірої та білої речовин. Яка цифра відповідає мозочку на малюнку 1?5. Розгляньте на моделі (муляжі) великі півкулі головного мозку, знайдіть борозни і звивини, а також частки головного мозку. Напишіть на покажчиках до малюнка 2 назви часток кори великих півкуль, звивин.1 - ____________________

2 - ____________________

3 - ____________________

4 - ____________________

5 - ____________________


Мал. 2. Будова головного мозку людини. Вигляд збоку.


На покажчиках до малюнка 3 напишіть розташування зон у корі великих півкуль: зорової, слухової, нюхової, шкірно-м’язової, рухової.1 - ____________________

2 - ____________________

3 - ____________________

4 - ____________________

5 - ____________________


Мал. 3. Зони кори великих півкуль.


6. Зберіть модель головного мозку. На її нижній частині знайдіть місця, де відходять черепно-мозкові нерви.

7. Зробіть висновок, відповівши на запитання:

а) Які особливості будови головного мозку людини у порівнянні з хребетними тваринами?

б) Як розміщуються у відділах головного мозку сіра і біла речовини?

в) В чому полягає біологічне значення складчастої будови кори великих півкуль?Заповніть таблицю.


Передній мозок (великі півкулі)

Кора, ядра в товщі білої речовини

Аналізаторна функція: відчуття, сприймання, аналіз рухів. Замикальна функція: утворення тимчасових умовнорефлекторних зв’язків. Вищі психічні функції: свідомість, мова, вольові процеси, почуття

Потилична частка


Сприймає і аналізує зорові подразнення

Скронева частка


Сприймає і аналізує слухові подразнення

Тім’яна частка


Сприймає і аналізує шкірні подразнення (температура, тиск)

Лобова частка


Регуляція довільних м’язових рухів


IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити