Уроки біології для 9 класів -

Людина
Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи
Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

Освітня мета: сформувати знання про систему органів чуттів та їх значення для орієнтування в зовнішньому середовищі; ознайомитися із загальним принципом структури й функцій сенсорних систем.

Основні поняття і терміни: аналізатори, сенсорні системи, органи чуттів, рецептори, детектори, адаптація, післядія.

Обладнання: картина «Аналізатори», портрет І. П. Павлова.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда:

— З якими органами чуттів у вищих тварин ви ознайомилися, вивчаючи курс «Тварини»?

— Як можна орієнтуватися в зовнішньому світі?

— Які органи для цього необхідні?

II. Мотивація навчальної діяльності.

У своєму оповіданні «Мікромегас» Вольтер заздрить герою, людині із Сиріусу, у якого було 72 органи чуття. Чи варто заздрити сиріусиянину? Які органи чуттів є в людини?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Внесок І. П. Павлова у вчення про аналізатори та вивчення значення аналізаторів у нервовій діяльності. (Розповідь вчителя).

2. Загальний принцип структури, функцій аналізаторних систем. (Розповідь вчителя з елементами бесіди).

На дошці зображено схему структури сенсорних систем, учні записують її в зошити.

Рецептори → нервові волокна → зони кори великих півкуль головного мозку.

— Яке значення кожної з цих частин?

Система, що забезпечує сприйняття і переробку інформації щодо явищ зовнішнього і внутрішнього середовища організму, називається аналізатором (за І. П. Павловим), або сенсорною системою.

3. Показники, за якими можна охарактеризувати кожне відчуття: просторове та часове сприйняття, інтенсивність та якість. (Розповідь вчителя.)

4. Значення вивчення органів чуттів для психології, медицини, кібернетики, біоніки. (Розповідь вчителя з елементами бесіди; повідомлення учнів про створення технічних систем, роботів).

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Учні виконують завдання:

У клітинки вписати назви сенсорних систем.1. Зорова

2. Слухова

3. Смакова

4. Нюхова

5. Дотикова

Бесіда:

— Чому для нормальної роботи будь-якого аналізатора необхідно, щоб були неушкоджені всі його частини?

— Нюховий рецептор сприймає запах аміаку в мізерній концентрації, але якщо крапнути аміаком на нюховий нерв, то жодної реакції організму не буде. Чому?

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.

Підготувати повідомлення «Іридодіагностика».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити