Уроки біології для 9 класів -

Біологічні основи поведінки людини
Формування поведінки і психіки людини
Ретикулярна формація

Освітня мета: ознайомити учнів із сіткоподібним утворенням стовбура мозку, його будовою та значенням.

Обладнання: таблиця «Будова головного мозку людини».

Основні поняття і терміни: ретикулярна формація (РФ), висхідні шляхи РФ, низхідні шляхи РФ.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Письмове опитування.

Закінчити фразу.

1. Функції орієнтації тіла у просторі виконує... (вестибулярний апарат).

2. На межі між зовнішнім і середнім вухом міститься... (барабанна перетинка).

3. Розлад колірного зору називається... (дальтонізмом).

4. Здатність ока пристосовуватись до чіткого бачення предмета... (акомодація).

5. Температурну чутливість забезпечують два види рецепторів... (холодові і теплові).

6. Якщо промені від предметів сходяться перед сітківкою, розвивається таке захворювання, як... (короткозорість).

7. У сітківці ока налічують 130 млн. (паличок) і 7 млн. (колбочок).

8. Класифікацію смаків уперше запропонував... (М. Ломоносов).

9. Функцію слуху в кістковому лабіринті виконує... (завитка).

10. Найбільше визнаною теорією сприйняття запахів є... (стереохімічна).

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Місце розміщення і анатомічна будова ретикулярної формації. Функції. (Розповідь учителя.)

Ретикулярна формація (РФ) — сукупність нейронів і нервових волокон, що з’єднують їх. Розміщені вони в стовбурі мозку і утворюють сітку.

РФ простягається через весь стовбур головного мозку від верхніх шийних спинальних сегментів до проміжного мозку.

Складається ретикулярна формація із скупчення нервових клітин, що характеризуються розгалуженим дендритним деревом і довгими аксонами.

Ретикулярна формація з організації чутливих зв’язків пристосована до об’єднання впливу на різні мозкові структури.

Нейронна структура РФ погано вивчена. З’ясувалося, що близько розміщені її клітини можуть мати різні функції.

Заповнення схеми «Функції ретикулярної формації»2. Низхідний вплив ретикулярної формації. (Повідомлення учня).

В 1946 р. американський нейрофізіолог Х. Мегоун і його співробітники виявили, що РФ має стосунки не лише до вегетативної, а й до соматичної рефлекторної діяльності. Подразнюючи різні точки РФ, можна дуже ефективно змінювати проходження спинальних рухових рефлексів.

В 1949 р. спільні роботи Х. Мегоуна та італійського нейрофізіолога Дж. Моруцці довели, що подразнення РФ ефективно впливає на функції кори великих півкуль, визначаючи перехід в активний чи неактивний (сонний) стан.

Коли подразнювати ретикулярну формацію заднього мосту, то можна спостерігати вплив на рухову діяльність спинного мозку.

Перші роботи Х. Мегоуна засвідчили, що подразнена РФ має вплив на послаблення рухових рефлексів згиначів і розгиначів.

Ретикулярне гальмування стійке до дії стрихніну. Стрихнін є специфічною отрутою, що усуває гальмування рухових нейронів.

Низхідний вплив РФ є і на вегетативні функції.

Для усунення впливу РФ на рухові нейрони можна використати адреналін та СО2в крові.

3. Висхідні шляхи РФ. (Розповідь вчителя.)

Вони зв’язані з регуляцією вищих відділів головного мозку — кори. Дані про те, що РФ відіграє важливу роль в підтримці нормальної діяльності кори великих півкуль, були одержані ще в 30-х роках минулого століття. Бельгійський нейрофізіолог Ф. Бремер (1935) проводив розрізання головного мозку на різних рівнях у тварин і спостерігав за функціями відділених від решти ЦНС ділянок головного мозку.

Для того, щоб підтримувати активний стан великих півкуль, необхідно, щоб аферентні нейрони спочатку збуджували ретикулярну формацію.

Швейцарський фізіолог В. Гесс (1929 р.) вперше показав, що в стовбурі мозку є точки, подразнюючи які у тварин можна викликати сон. Гесс назвав ці точки центрами сну.

Висхідний вплив легко змінюється гуморальним впливом та фармакологічними препаратами. Снодійна і наркотична дія барбітуратів, очевидно, блокує висхідні впливи ретикулярної формації.

4. Властивості ретикулярної формації. (Розповідь вчителя).

— Клітини ретикулярної формації здатні до стійкої активності.

— Всі нейрони ретикулярної формації відповідають на подразнення різних рецепторів.

— Нейрони ретикулярної формації чутливі до хімічних реагентів. Наприклад, фармакологічні речовини блокують їхню діяльність. Особливо активними є сполуки барбітурової кислоти, які в невеликій концентрації прикорочують їхню активність.

III. Закріплення знань учнів.

Вправа «Мікрофон»

1. Де розміщена ретикулярна формація? (У стовбурі мозку).

2. Яка функція ретикулярної формації? (По ній проходять шляхи черепних нервів від усіх органів чуттів, від таламуса і гіпоталамуса. Вона бере участь у циклі сон — активність та у вегетативних функціях, бере участь у руховій діяльності).

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника, опорний конспект.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити