Уроки біології для 9 класів -

Біологічні основи поведінки людини
Формування поведінки і психіки людини
Рівні сприйняття інформації

Освітня мета: сформувати в учнів знання про відчуття і сприйняття, з’ясувати їх природу.

Основні поняття і терміни: сприйняття, відчуття, властивості сприйняття, організовані і неорганізовані сприйняття.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Інтерактивна методика «Мозковий штурм»2. Де розміщена ретикулярна інформація?

3. Яка будова ретикулярної інформації?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Бесіда.

— Як ми пізнаємо світ?

— Що є основою сприйняття світу?

2. Відчуття (Розповідь вчителя).

а) Відчуття — це відображення окремих властивостей предметів і явищ під час безпосередніх їхніх дій на сенсорні системи. Відчуття — початковий етап сприйняття.

б) Заповнення схеми.в) Коли ж виникають відчуття?

— Коли є предмет чи явище, що можна відчути.

— Коли є дія предмета чи явища на рецептори сенсорних систем.

— Коли виникає подразнення.

— Коли передається збудження через провідні шляхи до ділянки кори великих півкуль.

— Коли відбувається перетворення фізіологічного процесу на психічний.

Людина може сказати, який це предмет, тоді, коли збирає всі властивості предмета, що одночасно діють на кілька аналізаторів.

г) Аналіз таблиці «Середні значення абсолютних порогів виникнення відчуттів для різних органів чуття людини»


Орган чуття

Значення абсолютного порога відчуттів, яке представлене у вигляді умов, що приводять до виникнення ледь помітного відчуття даної якості


Зір

Здатність сприймати ясної темної ночі полум’я свічки на відставні до 48 км від ока

Слух

Здатність сприймати цокання наручного годинника в повній тиші на відстані до 6 м

Смак

Відчуття присутності однієї чайної ложки цукру в розчині, який містить 8 л води

Запах

Відчуття наявності однієї краплини духів у приміщенні з шести кімнат

Дотик

Відчуття руху повітря від падіння крила мухи на поверхню шкіри з відстані 1 см


3. Сприйняття. (Групове навчання)

Робота в творчих групах.

Завдання для груп

Група №1.

Що таке сприйняття?

Як воно здійснюється?

Група №2.

Дайте характеристику властивостям сприйняття.

Група №3.

Види сприйняття

Група №4

Сприйняття простору, руху, часу.

Презентації творчих груп.

Група №1. Що таке сприйняття? Як воно здійснюється?

Пізнання людиною довкілля починається з відчуттів. Відчуття формуються під впливом нервових імпульсів, що надходять до мозку від аналізаторів. У відчуттях відбиваються окремі властивості предметів і явищ. У корі великого мозку вони аналізуються, об’єднуються. Предмет сприймається цілісно.

Сприйняття — психофізіологічний процес, спрямований на відбиття в мозку людини предметів навколишнього світу в одному, а не окремих їх якостей.

Отже, на стані сприйняття розрізнені відчуття набувають цілісності. Наприклад, з великою кількості звуків ми виділяємо людську мову.

Група №2. Властивості сприйняття.

1. Активність. Людина активно сприймає те, що її оточує; активно переробляє інформацію, використовуючи минулий досвід.

2. Цілісність сприйняття. Образи предметів відбиваються цілісно в сукупності багатьох якостей і характеристик.

3. Вибірковість сприйняття. Здатність людини сприймати лише ті предмети, які мають для неї найбільший інтерес. На аналізатори людини діють багато подразників, які вона сприймає, але чіткість і усвідомленість сприйняття є лише у деяких.

Чи відчуваємо ми цокання настінного годинника? Так. Але чи звертаємо на нього увагу? Ні.

Група №3. Види сприйняття.

Сприйняття буває:

— Організоване (спостереження).

— Неорганізоване.

Організоване сприйняття має свої характеристики. Воно буває: ціле напрямлене, планомірне, систематичне, успішно підготовлене чи ні. Спостереження потребує ведення записів (наприклад, фенологічні спостереження).

Група №4. Сприйняття простору, руху, часу.

Залежно від форм відбиття свідомості сприйняття ділиться:III. Закріплення знань учнів.

Розв’язування задач.

1. Французький спелеолог М. Сифр 63 дні провів у печері, на глибині 135 метрів, без годинника. Через 1000 годину йому здавалося, що минуло лише 25 діб. А коли дослід закінчився, він сказав: «Якби я знав, що кінець близький, я б з’їв помідори і фрукти». Який вид сприйняття не спрацював у спелеолога і чому? (Сприйняття часу. Не було з чим порівнювати).

2. Якщо вам нудно під час перегляду кінофільму, як ви сприйматимете час? (Сприйняття часу залежить від психічного самопочуття людини. А тому в цьому випадку час буде тягнутися довго).

3. Жінки для того, щоб здаватися стрункішими, одягають вбрання з поздовжніми смужками. Чому? (Це ілюзорне сприйняття).

4. У цирку є професія ілюзіоніста. Чому вона так зветься? (Бо трюки, які робить ілюзіоніст, неправдиві).

5. Є таке поняття як сенсорний голод, або депривіація. Де можна його відчути? (В космосі).

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити