Уроки біології для 9 класів -

Людина
Організм людини як біологічна система
Регуляторні системи організму людини

Освітня мета: дати поняття про принцип дії нервової, ендокринної та імунної регуляції функцій організму; показати зв’язок організму з зовнішнім середовищем в узгодженні роботи органів і забезпеченні єдності процесів життєдіяльності.

Основні поняття і терміни: нервова регуляція, гуморальна регуляція, гіпоталамус, нервова система, залози внутрішньої секреції, імунітет, імунна регуляція.

Обладнання: таблиці «Нервова система і схема рефлекторної дуги», «Залози внутрішньої секреції».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань.

Порушення проблемних питань.

1. Яким чином в організмі людини клітини, тканини, органи і системи органів працюють як єдине ціле?

2. Як здійснюється реакція — відповідь організму на дію подразника?

3. Чим відрізняються рефлекси людини від рефлексів тварин?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Способи регуляції функцій організму людини. (Розповідь з елементами бесіди, складанням схеми).

2. Гуморальна регуляція функцій, принцип її дії. Фактори гуморальної регуляції. (Розповідь, записи в учнівських зошитах).

Фактори гуморальної регуляції:

а) температура;

б) pH середовища;

в) білки;

г) гормони;

д) метаболіти.

3. Залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції, їх функції. (Пояснення вчителя, складання схеми).4. Принцип дії нервової регуляції функцій організму. Роль рефлексу в підтриманні життєдіяльності організму. (Бесіда на основі опорних знань учнів, складання схеми рефлекторної дуги).

1 — рецептори сухожилля;

2 — доцентрові нервові волокна;

3 — спинний мозок;

4 — відцентрові волокна;

5 — литко-ніжний м’яз

Схема дуги Ахіллового рефлексу


5. Взаємозв’язок нервової і гуморальної регуляції функцій. (Пояснення за схемою).


1 — нервова система;

2 — залоза внутрішньої секреції;

3 — клітини органів;

4 — кровоносна система.

Схема взаємозв’язку нервової і гуморальної регуляції


Стрілками показано, що нервова система впливає на клітини (5) і на залози внутрішньої секреції (6) безпосередньо. Залози внутрішньої секреції через кровоносну систему (7) впливають на нервову систему (8) і на клітини (9), крім того, хімічні речовини багатьох клітин також впливають на нервову систему (10).

6. Механізм дії імунної системи. Імунні реакції організму. Алергія. (Розповідь з елементами бесіди).

III. Закріплення знань учнів. Самостійна робота учнів із підручником.

1. Користуючись підручником, складіть порівняльну характеристику гуморальної та нервової регуляції. Оформіть у вигляді таблиці.


Гуморальна регуляція

Нервова регуляція
2. Вкажіть, які функції виконує нервова система в організмі людини:

а) здійснює регуляцію роботи органів та систем органів та узгоджує їх діяльність;

б) здійснює транспорт речовин;

в) забезпечує зв’язок організму з навколишнім середовищем;

г) є фізіологічною основою процесів мислення, навчання, свідомості;

д) керує активністю гуморальної ланки регуляції.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити пропоновану тему із підручника. Підготувати повідомлення про шкідливий вплив паління, алкоголю, наркотиків на організм людини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити