Уроки біології для 9 класів -

Людина
Організм людини як біологічна система
Регуляторні системи організму людини

Освітня мета: дати поняття про принцип дії нервової, ендокринної та імунної регуляції функцій організму; показати зв’язок організму з зовнішнім середовищем в узгодженні роботи органів і забезпеченні єдності процесів життєдіяльності.

Основні поняття і терміни: нервова регуляція, гуморальна регуляція, гіпоталамус, нервова система, залози внутрішньої секреції, імунітет, імунна регуляція.

Обладнання: таблиці «Нервова система і схема рефлекторної дуги», «Залози внутрішньої секреції».

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань.

Порушення проблемних питань.

1. Яким чином в організмі людини клітини, тканини, органи і системи органів працюють як єдине ціле?

2. Як здійснюється реакція — відповідь організму на дію подразника?

3. Чим відрізняються рефлекси людини від рефлексів тварин?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Способи регуляції функцій організму людини. (Розповідь з елементами бесіди, складанням схеми).

2. Гуморальна регуляція функцій, принцип її дії. Фактори гуморальної регуляції. (Розповідь, записи в учнівських зошитах).

Фактори гуморальної регуляції:

а) температура;

б) pH середовища;

в) білки;

г) гормони;

д) метаболіти.

3. Залози зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції, їх функції. (Пояснення вчителя, складання схеми).4. Принцип дії нервової регуляції функцій організму. Роль рефлексу в підтриманні життєдіяльності організму. (Бесіда на основі опорних знань учнів, складання схеми рефлекторної дуги).

1 — рецептори сухожилля;

2 — доцентрові нервові волокна;

3 — спинний мозок;

4 — відцентрові волокна;

5 — литко-ніжний м’яз

Схема дуги Ахіллового рефлексу


5. Взаємозв’язок нервової і гуморальної регуляції функцій. (Пояснення за схемою).


1 — нервова система;

2 — залоза внутрішньої секреції;

3 — клітини органів;

4 — кровоносна система.

Схема взаємозв’язку нервової і гуморальної регуляції


Стрілками показано, що нервова система впливає на клітини (5) і на залози внутрішньої секреції (6) безпосередньо. Залози внутрішньої секреції через кровоносну систему (7) впливають на нервову систему (8) і на клітини (9), крім того, хімічні речовини багатьох клітин також впливають на нервову систему (10).

6. Механізм дії імунної системи. Імунні реакції організму. Алергія. (Розповідь з елементами бесіди).

III. Закріплення знань учнів. Самостійна робота учнів із підручником.

1. Користуючись підручником, складіть порівняльну характеристику гуморальної та нервової регуляції. Оформіть у вигляді таблиці.


Гуморальна регуляція

Нервова регуляція
2. Вкажіть, які функції виконує нервова система в організмі людини:

а) здійснює регуляцію роботи органів та систем органів та узгоджує їх діяльність;

б) здійснює транспорт речовин;

в) забезпечує зв’язок організму з навколишнім середовищем;

г) є фізіологічною основою процесів мислення, навчання, свідомості;

д) керує активністю гуморальної ланки регуляції.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити пропоновану тему із підручника. Підготувати повідомлення про шкідливий вплив паління, алкоголю, наркотиків на організм людини.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити