Уроки біології для 9 класів -

Біологічні основи поведінки людини
Мислення і свідомість
Фізіологічні основи мовлення. Значення другої сигнальної системи у сприйнятті навколишнього середовища. Мова і мислення

Освітня мета: вивчити особливості першої і другої сигнальних систем; сформувати поняття про фізіологічні основи мови; показати роль мови у життєдіяльності людини.

Основні поняття і терміни: перша сигнальна система, друга сигнальна система, абстрактне мислення, розумова діяльність, мова.

Обладнання: таблиця «Будова головного мозку людини і мавпи»; муляж мозку людини.

Структура уроку, основний зміст, методи роботи

І. Актуалізація опорних знань. (Тести).

1. Великий мозок складається з ____________________ півкуль: ____________________ та _________________ , які з’єднані тілом.

2. Кора — зовнішня поверхня _________________ , утворена ___________­___________ речовиною.

3. Підкірка — це _______________ частина півкуль, утворена ___________­_____________ речовиною, що містить скупчення .

4. Поверхня півкуль зібрана в складки —_ _________________ різних розмірів, між якими містяться ____________________ .

5. Кора півкуль великого мозку складається з чотирьох часток: ____________, _____________, _______________ та _______________ .

6. У корі великих півкуль виділяють такі функціональні зони: ____________, _____________, _______________ і ___________________ .

7. Мовні функції людини пов’язані з такими частками мозку: __________________, скроневої і ________________ .

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Поняття про сигнальні системи. (Розповідь учителя з елементами бесіди, заповнення таблиці).


Характеристика І і II сигнальних систем


Ознаки

І сигнальна система

II сигнальна система

1. Що таке сигнальна система


2. Кому властива

3. Умови виникнення


4. Інші особливості

Сукупність нервових процесів, що виникають в корі великого мозку

Тваринам і людині

Збуджується при безпосередній дії подразників зовнішнього та внутрішнього середовища на рецептори

Сукупність нервових процесів, що виникають в корі великого мозку.

Лише людині

Внаслідок дії подразників зовнішнього середовища. Слово теж є подразник

Надбудова над І сигнальною системою.


2. Розвиток мови та її значення для мислення. (Розповідь учителя з елементами бесіди, складання схеми).

Міміка/жести → звуки → слова → мова і мислення.

3. Функції мовлення. Мислення — вища форма відображення мозком навколишнього світу. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

4. Форми мислення. Розумові операції під час мислення. (Розповідь з елементами бесіди, із складанням схем).5. Фізіологічні основи мовлення. Центри мовлення. (Розповідь учителя з елементами бесіди, складання схеми).6. Інтегруюча роль кори великих півкуль в мовній діяльності. Здійснення мовних функцій людиною. (Розповідь вчителя).

III. Закріплення знань учнів.

1. Перша сигнальна система.

I-В II- B

Опишіть дугу слиновидільного Опишіть дугу слиновидільного

рефлексу на запах їжі у собаки рефлексу на запах їжі у людини

Зробіть загальний висновок.

2. Друга сигнальна система.

І і II варіанти:

Опишіть дугу умовного слиновидільного рефлексу у людини на слово «лимон».

Зробіть висновок.

3. У тварин так само, як і в маленької дитини, можна виробити умовні рефлекси на слова (наприклад, собака виконує накази хазяїна). Чи будуть накази хазяїна сигналами сигналів? Відповідь обґрунтуйте.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.

Поясніть такі факти.

а) У 1927 році в Індії в лігві вовка знайшли двох дівчаток, двох та семи років. Спочатку дівчатка рачкували. Старша через два роки навчилась стояти. А ще через шість років — ходити, але бігати на двох ногах так і не змогла. Мовлення у неї спочатку було цілком відсутнє. Після чотирьох років навчання вона знала лише шість слів, а через сім — 45 слів. Молодша через деякий час наздогнала в розвитку своїх ровесників.

б) У всіх випадках люди, що виросли серед тварин, не володіли мовленням і розвинутим мисленням. Цікавим був дослід подружжя Келлюа, який вони провели в 1932 році, виховуючи дитинча шимпанзе зі своїм

шестимісячним сином. Дитина при спілкуванні з людьми розвивалась нормально, а шимпанзе не набув людських якостей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити