Уроки біології для 9 класів -

Біологічні основи поведінки людини
Мислення і свідомість
Біосоціальна природа особистості. Свідомість

Освітня мета: сформувати поняття про психічні процеси, що лежать в основі пізнання людиною навколишнього світу, про фізіологічні основи свідомості.

Основні поняття і терміни: свідомість, увага, відчуття, сприйняття, пам’ять.

Обладнання: муляж головного мозку людини.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання. (Тести).

І варіант

I рівень

1. Розумове поєднання предметів і явищ за їхніми загальними і суттєвими ознаками називають:

а) порівняння;

б) аналізом;

в) узагальненням;

г) синтезом;

д) причинно-наслідковим зв’язком.

2. З’ясуйте, що І. Павлов назвав «сигналом сигналів»:

а) зорове сприйняття;

б) слово;

в) тактильне відчуття;

г) інтуїцію;

д) феромони.

II рівень

1. Вкажіть, у якій ділянці кори головного мозку розміщений центр мовної артикуляції (центр Брока) у більшості людей:

а) лівій скроневій;

б) правій потиличній;

в) обох тім’яних частках;

г) лівий лобній частці;

д) правій скроневій частці;

е) правій лобній частці.

III рівень

1. Вкажіть, яку роль відіграє друга сигнальна система:

а) узагальнює сигнали першої сигнальної системи;

б) створює можливість абстрактного мислення;

в) забезпечує ефективну передачу інформації;

г) дозволяє позначати складні взаємозв’язки між предметами і явищами.

IV рівень

1. Розташуйте ланки рефлекторної дуги відповідно до напрямку проходження імпульсу;

а) ефектор;

б) еферентний нейрон;

в) аферентний нейрон;

г) рецептор;

д) ділянка центральної нервової системи.


II варіант

I рівень

1. З’ясуйте, з якої кількості ланок складається рефлекторна дуга:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5;

д) 6.

2. Мова є:

а) прикладом біологічного ритму;

б) засобом збереження інформації;

в) початковим процесом запам’ятовування;

г) засобом передачі інформації;

д) процесом індивідуального розвитку.

II рівень

1. Вкажіть, у якій ділянці кори головного мозку розміщений центр аналізу звукової мови (центр Верніка) у більшості людей:

а) лівій скроневій частці;

б) правій потиличній частці;

в) лівій лобній частці;

г) правій скроневій частці;

д) лівій потиличній частці;

е) правій лобній частці.

III рівень

1. Визначте, які подразники належать до другосигнальних:

а) надпис;

б) ієрогліф;

в) слово;

г) образ;

д) звук.

IV рівень

Розташуйте за порядком елементи, необхідні для вироблення умовного рефлексу:

а) індиферентний подразник;

б) реакція у відповідь;

в) безумовний подразник;

г) підкріплення.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Тварини — біологічні істоти, а людина — біосоціальна. Чому?

2. Які психічні процеси лежать в основі пізнання людиною навколишнього світу?

3. Що таке свідомість, напівсвідомість?

4. Чим пояснити існування неусвідомлених форм у вищій нервовій діяльності людини?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Психічні процеси, що лежать в основі пізнання людиною навколишнього світу. (Розповідь учителя з елементами бесіди із складанням схеми).2. Свідомість як ставлення людини до навколишнього світу. Критерії свідомості. (Розповідь учителя з елементами бесіди. Самостійна робота учнів з підручниками).

Учні записують критерії свідомості:

а)

б)

в)

г)

д)

3. Фізіологічні основи свідомості. Роль півкуль головного мозку в процесах свідомості. (Розповідь учителя).

4. Основні форми свідомості. (Розповідь учителя з елементами бесіди, складання схеми).5. Фізіологічні основи підсвідомості. (Бесіда з учнями).

6. Неусвідомлені форми вищої нервової діяльності. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

IV. Закріплення знань учнів.

1. Проаналізуйте поведінку оси амофіли, яка виконує такі дії:

а) будує нірку;

б) затягує паралізовану гусінь до нірки;

в) відкладає яйця;

г) маскує вхід до нірки.

Поведінка оси свідома, підсвідома чи несвідома? Чому? Обґрунтуйте.

2. Зі спостережень вчених відомо, що у певних випадках неусвідомлені сигнали, якщо вони принаймні один раз збіглися із сильними негативними емоціями, можуть через деякий час викликати непояснювальні, безпричинні хвилювання. Це: а) свідоме; б) несвідоме; в) підсвідоме. Чому виникало хвилювання? Відповідь обґрунтуйте.

V. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.

Проаналізуйте свою поведінку, зробіть висновок, чого у вашій поведінці більше — свідомого, несвідомого чи підсвідомого?


Свідоме

Несвідоме

Підсвідоме

Висновок: у висновку вказати, чим, на вашу думку, необхідно вам коректувати свою поведінку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити