Уроки біології для 9 класів -

Біологічні основи поведінки людини
Мислення і свідомість
Індивідуальні особливості поведінки людини. Типи темпераменту

Освітня мета: ознайомити із основними типами вищої нервової діяльності, показати взаємозв’язок між типами нервової системи і темпераментами.

Основні поняття і терміни: темперамент, типи нервової системи, холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. Що таке особистість?

2. Що є біологічною основою психофізіологічної індивідуальності людини?

3. В чому індивідуальність людини проявляється морфологічно?

4. В чому індивідуальність визначається функціонально?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Біологічні основи психічної індивідуальності людини. (Розповідь учителя).

2. Типи нервової системи. (Розповідь учителя з елементами бесіди). Самостійна робота учнів із підручником. (Закінчити таблицю).


І тип

Велика сила і рухливість нервових процесів. Врівноваженість збудження і гальмування. Це живий тип нервової системи.

II тип

Велика сила, але мала рухливість (інертність) нервових процесів. Врівноваженість процесів збудження і гальмування. Це спокійний тип нервової системи.

III тип

Велика сила, рухливість, але неврівноваженість (переважають процеси збудження над гальмуваннями). Це неврівноважений тип нервової системи.

IV тип

Слабкість нервових процесів, їхня нестійкість. Це слабкий тип нервової системи.


3. Типи темпераменту, їх відповідність типам нервової системи.


Практична робота №9

Тема. Визначення типу темпераменту.

Мета: навчитись визначати тип темпераменту, користуючись кругом Айзенка.

Обладнання: круг Айзенка.

Хід роботи

Завдання 1. Уважно прочитайте риси різних типів темпераментів, що перелічені в крузі Айзенка.Завдання 2. Поставте знак «+», якщо така риса темпераменту вам притаманна.

Завдання 3. Зробіть підрахунки балів (плюсів), дані занесіть у таблицю.


Кількість балів

Тип темпераменту

Меланхолік

Флегматик

Холерик

Сангвінік


Завдання 4. Встановіть, риси яких типів темпераментів ви маєте. Який тип темпераменту переважає?
Завдання 5. Зробіть висновок, прийнявши певне рішення, склавши план дій щодо самовдосконалення.
III. Закріплення знань учнів.

Самоспостереження. Визначення сили нервової системи.

1. Поставте у кожному квадратику максимальну кількість крапок. За 30 секунд — по 5 секунд на кожний (зосередьтеся, не робіть перерви).2. Підрахуйте кількість крапок у кожному квадратику.

3. Позначте результати досліджень у системі координат.4. З’єднавши вершини перпендикулярів, отримаєте криву результатів, за характером якої можна говорити про силу нервової системи. Опукла лінія — сильна нервова система, рівна лінія — нервова система середньої сили, увігнута лінія — середньо-слабка нервова система, спадна лінія — слабка нервова система.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.

Скласти план впливу на формування нервової системи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити