Уроки біології для 9 класів -

Біологічні основи поведінки людини
Мислення і свідомість
Функціональна асиметрія мозку

Освітня мета: дати поняття про функціональну спеціалізацію півкуль великого мозку; особливості функціональної асиметрії мозку в різних індивідів.

Основні поняття і терміни: функціональна спеціалізація, права півкуля, ліва півкуля, образне мислення, емоційність сприйняття, логічне мислення, аналітична діяльність.

Обладнання: таблиця «Головний мозок людини», муляж головного мозку людини.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Перевірка домашнього завдання.

Завдання №1.

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»).

1. Сангвініки емоційно врівноважені, стримані, пасивні, схильні до депресії.

2. Холерики енергійні, сміливі, схильні до рішучих дій.

3. Меланхоліки пасивні, вразливі, нерішучі, мовчазні.

4. Флегматики емоційно стримані, спокійні, наполегливі, постійні у звичках.

5. Холерик може спокійно розмовляти тривалий час.

6. Сангвінік може довго займатися тією самою справою.

7. Флегматик завжди доводить справу до кінця.

8. Імпульсивність характерна людям з меланхолічним типом темпераменту.

9. В основі діяльності нервової системи лежать процеси збудження.

10. В основі діяльності нервової системи лежать процеси гальмування.

11. Слабка сила нервових процесів характерна для людей із сангвінічним типом темпераменту.

12. Врівноваженість процесів збудження і гальмування характеризує флегматичний тип темпераменту.

13. На формування типу нервової системи впливати не можна.

14. Тип нервової системи під впливом зовнішніх умов може значно змінюватись.

II. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда).

1. На які частини поділяють головний мозок?

2. Яка будова і функції великого мозку?

3. Де у великому мозку розміщена сіра та біла речовина?

4. Які зони розрізняють у корі великого мозку?

III. Мотивація навчальної діяльності.

Порушення проблемних питань: останніми дослідженнями встановлено, що між правою і лівою півкулями є, хоч і незначна, різниця в анатомічній і гістологічній будові.

1. Як різниця у будові півкуль впливає на психічну діяльність людини?

2. Який зв’язок існує між функціональною спеціалізацією півкуль і здібностями людини?

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Функціональна спеціалізація кори великого мозку. (Розповідь з елементами бесіди, коментування малюнка у підручнику, складання схеми).2. Вплив функціональних особливостей півкуль великого мозку на життєдіяльність людини. (Розповідь з елементами практичних вправ).

Вправа №1. Не замислюючись, переплетіть пальці обох рук. Повторіть це декілька разів. Скільки разів не повторювалася ця спроба, зверху буде великий палець тієї самої руки, зазвичай провідної (правої у правшів і лівої у лівшів).

Змініть положення переплетених пальців на протилежне. Така операція вимагає деякої підготовки і викличе відчуття незручності.

Вправа 2. Не замислюючись, схрестіть руки на грудях. Зазвичай у правшів права кисть лягає на ліве передпліччя першою і зверху, тоді як ліва кисть лягав пізніше і виявляється під правим передпліччям. При спробі виконати цю вправу навпаки вона здійснюється повільніше і супроводжується відчуттям незручності.

Вправа 3. Почніть аплодувати. При цьому активно переміщається провідна рука (вдаряє об другу руку), друга залишається у тому самому положенні або менш активна.

Висновок: у правшів основні центри (слуховий, руховий, читання, письма) розташовані у лівій півкулі, а в лівшів, навпаки, у правій півкулі.

3. Узгоджена робота півкуль головного мозку. Функціональна повнота і збалансованість психічних процесів. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

4. Вікові зміни у структурі півкуль великого мозку. Пластичність мозкової структури. (Бесіда, робота із підручником).

5. Фізичні травми мозку та їхні наслідки у дітей і дорослих. (Бесіда на основі спостережень учнів).

V. Закріплення знань учнів.

Тести.

II рівень

I варіант

Оберіть функції, на виконаннях яких спеціалізується ліва півкуля:

а) орієнтація в просторі;

б) цілісне сприйняття;

в) мовна діяльність;

г) абстрактне мислення;

д) лічба.

II варіант

Права півкуля головного мозку людини спеціалізується переважно на:

а) мовній діяльності;

б) забезпеченні образного сприйняття навколишнього середовища;

в) усній лічбі і логічному мисленні;

г) орієнтація в просторі;

д) писання і читання.

VI. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника. Провести обстеження членів своєї родини, встановити домінуючу функцію півкуль головного мозку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити