Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Хімічний склад клітини та біологічні молекули
АТФ

Мета уроку: ознайомити з будовою, основними властивостями та функціями АТФ; формувати поняття про перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах; розвивати увагу, мислення, пам'ять, мову, уміння порівнювати, узагальнювати та систематизувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати розуміння цінності всіх компонентів живих організмів; формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Нуклеїнові кислоти».

Основні поняття: АТФ, АДФ, АМФ, нуклеотид, макроергічні зв'язки.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів і перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 5 після § 8)

Біологічний диктант (учні мають вставити в речення пропущені слова; завдання можна виконувати як фронтально, так і у вигляді самостійної письмової роботи)

Завдання та відповіді до біологічного диктанту наведено в електронному додатку.

Обговорення малюнків § 8, які демонструють будову нуклеотида

III. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Наш світ занурений у величезний океан енергії, ми летимо в безкінечному просторі з незбагненною швидкістю. Усе довкола обертається, рухається — усе енергія. Перед нами грандіозне завдання — знайти способи видобутку цієї енергії. Тоді, витягуючи її з цього невичерпного джерела, людство просуватиметься вперед гігантськими кроками. Нікола Тесла

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Фронтальна бесіда

Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

Учитель формулює тему уроку, допомагає учням визначити його мету та завдання.

У ході такої бесіди в учнів формуються природничо-наукова та загальнокультурна компетентності, цілісне світосприйняття.

V. Вивчення нового матеріалу

1. АТФ

Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми (в ході розповіді вчителя та повідомлень, які готували учні як індивідуальне домашнє завдання, а також за допомогою тексту підручника на с. 34 школярі мають ознайомитись із характеристикою молекули АТФ, схарактеризувати особливості її будови та властивості, замалювати схему будови АТФ)

Текст повідомлення учнів та схему «Будова АТФ» наведено в електронному додатку.

АТФ міститься як у цитоплазмі, так і в ядрі, мітохондріях і хлоропластах.

Цікавий факт

Середня тривалість життя 1 молекули АТФ в організмі людини менше хвилини, тому вона розщеплюється і відновлюється приблизно 2400 разів на добу. Організм людини синтезує приблизно 40 кг АТФ на день.

2. Перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах. Значення АТФ

Фронтальна бесіда (учитель)

Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником (в ході розповіді вчителя та повідомлень, які готували учні як індивідуальне домашнє завдання, а також за допомогою тексту підручника на с. 34-35 школярі мають виявити особливості перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах, визначити основні функції АТФ)

Інформацію про особливості перетворення енергії та реакції синтезу в біологічних системах, а також основні функції АТФ наведено в електронному додатку.

Цікавий факт

АТФ було відкрито 1929 року біохіміком Карлом Ламаною і групою вчених, а 1941 року Фріц Ліпман показав, що АТФ є основним переносником енергії в клітині.

Методична порада

Слід звернути увагу учнів на те, що макроергічні сполуки можуть утворюватися і на основі інших нуклеотидів, наприклад ГТФ (гуанозинтриортофосфат). ГТФ є джерелом енергії для біосинтезу білка, бере участь у реакціях передачі сигналу, є субстратом для синтезу РНК в процесі транскрипції, але саме АТФ є найбільш поширеним та універсальним джерелом енергії в клітині.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Гра «Фанти» (вчитель тримає мішечок, у якому лежать аркуші із запитаннями — «фанти», учні по черзі тягнуть фанти і відповідають)

Приклади запитань до гри «Фанти» наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учні мають відповісти на питання 3 після § 8)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 8, запитання б усно (додатково), тести на с. 36-37 усно.

Учителю слід завчасно об'єднати учнів у дві команди, допомогти визначити капітанів команд.

2. Індивідуальне завдання: підготувати три запитання для команди-суперника, придумати назву та девіз команди.

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Склади синквейн (учням пропонують скласти неримований вірш)

Алгоритм і приклад синквейну наведено в електронному додатку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити