Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Структура клітини
Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії

Мета уроку: ознайомити з історією вивчення клітини, методами дослідження клітин, типами мікроскопії; формувати знання про основні положення клітинної теорії; розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять, мову, уміння аналізувати, порівнювати й узагальнювати інформацію; виховувати розуміння цінності біології як науки, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною мовою, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: світловий мікроскоп, фотографії вчених — дослідників клітин (Роберта Гука, Антоні ван Левенгука, Теодора Шванна, Маттіаса Шлейдена, Карла Бера, Рудольфа Вірхова), приладів для дослідження клітини.

Основні поняття: мікроскопія, мікротомування, центрифугування, метод мічених атомів.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Асоціативний кущ (використовуючи знання, набуті в б-8-x класах, учитель пропонує учням назвати те, що їм відомо про клітину)

Схему до вправи «Асоціативний кущи наведено в електронному додатку.

Учитель підводить учнів до розуміння того, що всі живі організми (за винятком вірусів) складаються з клітин.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій і малюнків (на дошці або на екрані розміщуються фотографії або малюнки вчених — дослідників клітин, різноманітних приладів для дослідження клітини, клітин різних організмів)

Учитель пропонує учням здогадатися, що вони вивчатимуть на уроці, сформулювати його тему. Після обговорення запропонованих учнями варіантів повідомляє учням тему уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення висловлювання

Телескоп зменшує світ, мікроскоп — збільшує.

Роберт Оппенгеймер

Питання для обговорення висловлювання наведено в електронному додатку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Історія вивчення клітини

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 40 школярі мають сформулювати поняття «цитологія», у таблиці схарактеризувати основні події в розвитку цитології як науки)

Таблицю ((Історія вивчення клітини» наведено в електронному додатку.

Цитологія (від грец. кuтос — «клітина» і Аоуос; — «учення», «наука») — це наука (розділ біології), що вивчає живі клітини, їхні органели, будову, функціонування, процеси розмноження, старіння та смерті.

Цікавий факт

У деяких країнах, наприклад Великій Британії, досі використовують назву «клітинна біологія» або «біологія клітини».

Методична порада

Слід звернути увагу учнів, що історія вивчення клітини не є обов'язковою для запам'ятовування, проте вона сприятиме формуванню історичної компетентності та розкриватиме міжпредметні зв'язки.

2. Клітинна теорія

Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці (за допомогою розповіді вчителя та тексту підручника на с. 41 учні мають сформулювати поняття, схарактеризувати основні положення клітинної теорії Шванна та Шлейдена і сучасної клітинної теорії, порівняти їх)

Клітина — це елементарна структурно-функціональна одиниця всього живого (окрім вірусів).

Таблицю «Основні положення клітинної теорії» наведено в електронному додатку.

3. Методи дослідження клітини

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми, словникова робота, демонстрування світлового мікроскопа та інших приладів для дослідження клітини (за допомогою розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 41-43 учні мають схарактеризувати основні методи дослідження клітини)

Схему «Методи дослідження клітини» та характеристику основних методів дослідження клітин наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Тест

Завдання та відповіді до тесту наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-4 після § 9)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 9, запитання 5 усно (додатково), вивчити методи дослідження клітин.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію «Будова клітинної мембрани», «Значення клітинних мембран», «Транспорт речовин через клітинні мембрани».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після § 9)

«Дзиґа»

На літері «Я» розташована дзиґа, яка має стрілку. Навколо дзиґи розміщені аркуші з написами. Учні по черзі крутять дзиґу. На який напис указала стрілка дзиґи, тими словами учень починає своє речення для підбиття підсумків уроку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити