Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Структура клітини
Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана

Мета уроку: ознайомити з особливостями будови, властивостями та функціями клітинних мембран; розкрити роль органічних речовин у клітинних мембранах; пояснити зв'язки між будовою та функціями клітинної мембрани; формувати знання про основні види транспорту через клітинні мембрани, взаємозв'язок клітини із зовнішнім середовищем; розвивати увагу, мислення, пам'ять, мову, уміння порівнювати й узагальнювати інформацію; виховувати розуміння цінності компонентів живих систем, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Клітинна мембрана», «Транспорт речовин через мембрану», моделі-аплікації, що демонструють будову клітини, малюнки еукаріотичних клітин.

Основні поняття: плазматична (клітинна) мембрана, біліпідний шар, рідинно-мозаїчна будова, надмембранний комплекс, глікокалікс, клітинна стінка, активний та пасивний транспорт, дифузія, цитоз (фагоцитоз, піноцитоз, екзоцитоз, ендоцитоз), натрій-калієвий насос.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Девіз уроку

Щоб перетравити знання, треба вживати їх з апетитом.

Анатоль Франс

Слово вчителя

Сподіваюся, ці слова французького письменника стануть стимулом для активного навчання в ході сьогоднішнього уроку! Бажаю, щоб ваш «апетит» до знань тільки посилювався протягом уроку, але аж ніяк не згасав.

III. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на питання 5 після § 9)

«Вірю — не вірю» (учням пропонують виконати завдання, в якому вони мають погоджуватись або не погоджуватись із твердженнями. Можна проводити фронтально усно (за браком часу), але краще письмово у вигляді самостійної роботи)

Завдання та відповіді до вправи «Вірю — не вірю» наведено в електронному додатку.

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення малюнків та моделей (малюнки клітин рослин, тварин і грибів розміщують на дошці або проектують на екран. Учитель ставить запитання учням щодо зазначених малюнків, по ходу бесіди демонструє моделі-аплікації, які ілюструють будову клітини)

Запитання для обговорення малюнків та моделей наведено в електронному додатку.

Учитель формулює тему уроку, допомагає учням визначити його мету та завдання.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Будова клітинної мембрани

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 44-45 школярі мають сформулювати і записати до зошитів терміни «клітинна мембрана», «надмембранний комплекс», скласти схему будови клітинних мембран і типів надмембранних комплексів)

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

2. Функції клітинної мембрани

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, конспектування (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 45-46 школярі мають визначити основні функції клітинних мембран)

Функції клітинних мембран наведено в електронному додатку.

3. Транспорт речовин через клітинну мембрану

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 45-47 школярі мають визначити основні типи транспорту речовин через клітинні мембрани, скласти схему та виписати терміни «цитоз», «екзоцитоз», «ендоцитоз», «фагоцитоз», «піноцитоз»)

Схему «Транспорт речовин» і цікавий факт про цитоз наведено в електронному додатку.

Цитоз — переміщення рідких або твердих об'єктів через мембрану.

Екзоцитоз — процес виведення макромолекул із клітини внаслідок злиття секреторних пухирців із плазматичною мембраною.

Ендоцитоз — процес активного надходження твердих і рідких речовин із зовнішнього середовища всередину клітини (включає фагоцитоз і піноцитоз).

Фагоцитоз — поглинання клітиною твердих частинок.

Піноцитоз— поглинання клітиною рідини.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Ланцюжок» (учні по черзі називають терміни, які стосуються будови або функцій плазматичних мембран, та характеризують їх)

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 2, 5 після §10) ^

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 10, вивчити терміни, запитання 6,7 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Цитоплазма», «Немембранні органели», «Органели руху».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1, 3,4 після §10)

Вправа «Зазирнемо в майбутнє»

Учитель пропонує учням уявити, що зараз 2118 рік. Ставить запитання:

— Чи актуальною буде тема сьогоднішнього уроку у XXII столітті? Чому?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити