Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Структура клітини
Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма та основні клітинні органели

Мета уроку: ознайомити з особливостями будови та функціями цитоплазми, цитоскелета й немембранних органел; розкрити значення цитоплазми та цитоскелета для клітини; формувати знання про рухи клітин і внутрішньоклітинні рухи, участь у них немембранних органел; вчити розпізнавати компоненти клітин на схемах та електронних мікрофотографіях; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, мову, уміння працювати в парах, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати й узагальнювати інформацію; виховувати розуміння цінності компонентів живих систем, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Будова клітини», «Немембранні органели», моделі-аплікації, що демонструють будову клітини, електронні мікрофотографії та схеми еукаріотичних клітин та їх окремих компонентів.

Основні поняття: клітина, еукаріоти, цитоплазма, одно-, дво- та немембранні органели, включення, цитоскелет, цитозоль, органели руху, псевдоподїї, війки, джгутики, центріолі, клітинний центр, рибосоми.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Наука — найважливіше, найпрекрасніше і найпотрібніше в житті людини, вона

завжди була і буде найвищим проявом любові, лише нею однією людина переможе природу і себе.

А. П. Чехов

III. Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 5 після § 10)

Проблемна ситуація, робота з малюнком

Завдання для роботи з малюнком наведено в електронному додатку.

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Учитель пропонує учням здогадатись якою буде тема уроку, повідомляє її учням, розкриває її зв'язок з іншими темами розділу, разом з учнями визначає мету і завдання уроку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Цитоплазма клітини

Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, демонстрування моделей-аплікацій будови клітини, електронних мікрофотографій та схем еукаріотичних клітин, заповнення таблиці (в ході розповіді вчителя та за допомогою тексту і малюнка підручника на с. 49-50 учні мають скласти схему вмісту еукаріотичних клітин)

Схему «Вміст клітини» наведено в електронному додатку.

2. Цитоплазма клітини

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 48-50 учні мають скласти схему вмісту еукаріотичних клітин, сформулювати і записати поняття «цитоплазма», схарактеризувати її будову та функції, заповнивши таблиці)

Таблицю «Будова і функції цитоплазми» і цікавий факт про термін «цитоплазма» наведено в електронному додатку.

3. Немембранні органели

Робота з підручником, розповідь учителя, повідомлення учнів, демонстрування електронних мікрофотографій окремих компонентів еукаріотичних клітин, складання схеми, словникова робота (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 49-51 учні мають ознайомитись із немембранними органелами клітини, склавши схему, сформулювати і записати поняття «рибосома», «центріоль», «клітинний центр», «псевдоподії»)

Схему «Немембранні органели» та визначення понять наведено в електронному додатку.

Цікавий факт про клітинний центр наведено в електронному додатку.

4. Рухи клітини та внутрішньоклітинні рухи

Повідомлення учнів, демонстрування електронних мікрофотографій окремих компонентів еукаріотичних клітин, частково-пошукова робота з підручником, заповнення алгоритму (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 50-51 учні мають ознайомитись із рухами клітини та внутрішньоклітинними рухами, заповнивши алгоритм)

Алгоритм виконання вправи і відповіді до нього наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Робота з малюнком (учитель пропонує учням повернутися до малюнка будови клітини, з яким вони працювали на початку уроку, і підписати всі органели клітини)

Вправа «Пошта» (робота в парах)

Завдання та відповіді до вправи «Пошта» наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-8 після §11)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 11, запитання 9 усно (додатково), вивчити органели клітин.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Одномембранні органели», «Двомембрані органели».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після §11)

«Незакінчене речення» (учням пропонують продовжити речення)

Завдання до вправи «Незакінчене речення» наведено в електронному додатку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити