Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Структура клітини
Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма, основні клітинні органели

Мета уроку: ознайомити з особливостями будови й функціями одно- та двомембранних органел; розкрити значення мембранних органел для клітини, взаємозв'язок між їхньою будовою та функціями; вчити розпізнавати компоненти клітин на схемах та електронних мікрофотографіях; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, мову, уміння працювати в парах, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати й узагальнювати інформацію; виховувати розуміння цінності компонентів живих систем, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Будова клітини», «Одномембранні органели», «Пластиди», «Мітохондрії», моделі-аплікації, що демонструють будову клітини, малюнки та електронні мікрофотографії, схеми еукаріотичних клітин та їх окремих компонентів, анкети для учнів.

Основні поняття: одномембранні та двомембранні органели, ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, вакуолі, лізосоми, пластиди (хлоропласти, лейкопласти, хромопласти), мітохондрії, ядро.

Тип уроку: засвоєння нових знань, урок-подорож.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення цитати

...Велика книга природи відкрита перед усіма, і в цій великій книзі досі прочитані

тільки перші сторінки.

Д. І. Писарев

— Чи погоджуєтеся ви з висловлюванням видатного літературного критика?

— Сьогодні ми продовжимо читати Велику книгу природи, дізнаємося ще більше про будову всього живого на клітинному рівні.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення малюнків (малюнки одно-та двомембранних органел розміщують на дошці або проектують на екран, учитель пропонує учням знайти спільні ознаки цих органел)

Питання для обговорення та маршрутний лист наведено в електронному додатку.

Методична порада

Маршрутний лист краще зробити у вигляді заготовки, яку учні мають заповнювати по ходу «подорожі».

IV. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Станція 1. Немембранні органели

(Під час актуалізації опорних знань та перевірки домашнього завдання учні пригадують особливості вмісту еукаріотичних клітин та немембранні органели.)

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 9 після § 11)

«Четвертий зайвий» (учні мають визначити зайвий термін і пояснити чому він зайвий)

Завдання та відповіді до вправи «Четвертий зайвий» наведено в електронному додатку.

V. Вивчення нового матеріалу

Станція 2. Одномембранні органели

Повідомлення учнів, демонстрування електронних мікрофотографій окремих компонентів еукаріотичних клітин, робота з підручником, складання схеми (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 54-55 учні мають ознайомитись із будовою та функціями одномембранних органел, склавши схему)

Схему «Одномембранні органели» наведено в електронному додатку.

Цікавий факт

Комплекс Гольджі був названий на честь італійського вченого Камілло Гольджі, який уперше виявив його 1898 року.

Методична порада

Слід звернути увагу учнів на те, що великі запасні вакуолі притаманні лише рослинним клітинам, у клітинах грибів також бувають вакуолі, проте значно менші за розміром, у деяких тваринних клітинах (особливо одноклітинних організмів) трапляються травні та скоротливі вакуолі.

Станція 3. Двомембранні органели

Повідомлення учнів, демонстрування електронних мікрофотографій окремих компонентів еукаріотичних клітин, робота з підручником, складання схеми (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 52-53 учні мають ознайомитись із будовою та функціями двомембранних органел, склавши схему)

Схему «Двомембранні органели» наведено в електронному додатку.

Методична порада

Слід звернути увагу учнів на те, що пластиди притаманні лише рослинним клітинам. Також важливо звернути увагу на те, що всі двомембрані органели є автономними, оскільки містять власні молекули ДНК.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Станція 4. Спогади про подорож

Вправа «Знайди помилку», робота в парах (учитель пропонує учням, попрацювавши в парах, виявити помилки в тексті)

Завдання та відповіді до вправи «Знайди помилку» наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 2-6 після §12)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 12, запитання 7-8 усно (додатково), вивчити органели клітин.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Будова ядра», «Хромосоми».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1 після §12)

Заповнення анкети

Питання анкети наведено в електронному додатку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити