Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Структура клітини
Ядро, його структурна організація та функції

Мета уроку: ознайомити з особливостями структурної організації ядра та його функціями; розкрити зв’язок будови і функцій ядра; поглибити знання учнів про двомембранні органели; розкрити значення ядра для еукаріотів; учити розпізнавати компоненти клітин на схемах та електронних мікрофотографіях; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, мову, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати та узагальнювати інформацію; виховувати розуміння цінності компонентів живих систем, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Будова клітини», «Ядро», схеми та електронні мікрофотографії ядра клітин.

Основні поняття: ядро, ядерце, ядерні пори, ядерний матрикс, ДНК, хромосоми, хроматин.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Птахам дані крила, рибам — плавці, а людям, які живуть у природі, — вивчення та пізнання природи — ось їхні крила.

Хосе Марші

Слово вчителя

Сьогодні наші крила стануть більшими та міцнішими. У ході уроку ми продовжимо пізнавати природу і знайдемо відповіді на багато запитань. Та спочатку пригадаємо те, що нам уже відомо.

III. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Обговорення таблиць § 12 (учитель пропонує учням пригадати які органели клітини їм відомі, на які групи поділяються всі органели)

Тест «Встанови відповідність» (учні мають встановити відповідність між органелами та їхніми характеристиками)

Завдання та відповіді до тексту наведено в електронному додатку.

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення малюнка (малюнок ядра розміщують на дошці або проектують на екран)

— Що зображено на малюнку? (Ядро)

— За якими ознаками ви його впізнали? (Округла форма, наявність ядерця)

— Чи здогадалися ви якою буде тема сьогоднішнього уроку?

Учитель повідомляє учням тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Будова ядра

Розповідь учителя, демонстрація схем та електронних мікрофотографії! ядра клітин, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці, словникова робота (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника і малюнків на с. 53 учні мають схарактеризувати основні компоненти ядра, заповнивши таблиці, сформулювати та записати визначення поняття «каріотип»)

Таблицю «Компоненти ядра» наведено в електронному додатку.

Каріотип — повний набір хромосом, притаманний представникам певного виду (наприклад, у каріотипі людини 46 хромосом).

Цікавий факт

В ядрі не завжди одне ядерце, їх може бути декілька.

2. Функції ядра

Частково-пошукова робота з підручником, фронтальна бесіда (у ході бесіди з учителем після опрацювання тексту підручника на с. 53 учні мають визначити основні функції ядра і записати їх у зошити)

Основні функції ядра

1. Регуляція хімічних реакцій у межах цитоплазми.

2. Збереження спадкової інформації, необхідної для поділу клітини.

3. Утворення рибосом.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Куб» (на гранях кубу написані певні завдання, а саме: «Опишіть це», «Поясніть чому це важливо», «Порівняйте це», «Візуалізуйте це», «Поставте запитання про це», «Поясніть з чим це пов'язано». Учитель по черзі кидає учням куб, а вони, впіймавши його, мають виконати те завдання, яке буде написане зверху. Завдання будуть стосуватися понять, які з'являтимуться на екрані (або вчитель записуватиме на дошці))

Приклади термінів: ядро, ядерце, ядерний матрикс, хромосоми, ядерні пори, ДНК.

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 12, вивчити будову й функції ядра.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Особливості прокаріотичних клітин», «Особливості рослинних клітин», «Особливості тваринних клітин».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

«Дзиґа»

На літері «Я» розташована дзиґа, яка має стрілку. Навколо дзиґи розміщені аркуші з написами. Учні по черзі крутять дзиґу. На який напис указала стрілка дзиґи, такими словами учень починає своє речення для підбиття підсумку уроку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити