Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Принципи функціонування клітини
Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин у живих організмах

Мета уроку: ознайомити з особливостями обміну речовин та енергії в живих організмах, поняттями «метаболізм», «анаболізм», «катаболізм», «гліколіз», «бродіння»; розкрити особливості анаболізму та катаболізму; ознайомити з основними етапами енергетичного обміну речовин, особливостями й значенням процесів гліколізу та бродіння; розвивати навички міжособистісного спілкування, увагу, мислення, мову, пам’ять, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію; виховувати дбайливе ставлення до всіх живих організмів, екологічне мислення, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Обмін речовин та енергії», фотографи людини і тигра з надмірною, нормальною та недостатньою вагою.

Основні поняття: метаболізм (обмін речовин), анаболізм, пластичний обмін, енергетичний обмін, катаболізм, гліколіз, бродіння.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (учні мають усно відповісти на запитання 5-6 після § 13)

Робота з підручником (учні мають розв'язати тести після § 13. Завдання можна виконувати усно фронтально або у вигляді самостійної письмової роботи)

«Ти — мені, я — тобі» (учні ставлять запитання про клітини про- та еукаріотів будь-кому з однокласників, але самі обов'язково мають знати відповідь на це питання; у відповідь учень має право поставити своє питання)

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій (фотографії людини і тигра з надмірною, нормальною та недостатньою вагою розміщують на дошці або проектують на екран)

Питання для обговорення фотографій наведено в електронному додатку.

Учитель формулює тему, разом з учнями визначає його мету та завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення цитати

Ні насичення, ні голод і ніщо інше не є добрим, якщо переступити міру природи.

Гіппократ

— Як ви розумієте слова давньогрецького лікаря?

— Сьогодні на уроці ми дізнаємось які саме природні механізми регулюють перетворення речовин і яку міру енергії вони визначають.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Обмін речовин

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схем, словникова робота (за допомогою розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 62-63 учні мають скласти загальну схему обміну речовин та схему метаболізму в організмі або клітині, сформулювати визначення понять «метаболізм», «анаболізм», «катаболізм» і записати їх до зошитів)

Схеми «Метаболізм» і «Метаболізм в організмах», а також визначення понять наведено в електронному додатку.

2. Енергетичний обмін речовин

Частково-пошукова робота з підручником, повідомлення учнів, вправа «Встав пропущені слова», складання схеми (прослухавши повідомлення учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та опрацювавши текст підручника на с. 62-63, школярі мають доповнити пропущені в алгоритмі слова, після чого скласти схему енергетичного обміну)

Алгоритм до вправи «Встав пропущені слова» та схему енергетичного обміну наведено в електронному додатку.

3. Значення гліколізу та бродіння

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 64-65 учні мають сформулювати визначення понять «гліколіз» та «бродіння» і записати їх до зошитів, з'ясувати яке значення для організмів мають процеси гліколізу та бродіння)

Визначення понять і значення процесів гліколізу та бродіння наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Анаграма

Завдання та відповіді до вправи «Анаграма» наведено в електронному додатку.

Завдання формату PISA «Тісто для хліба»

Завдання формату PISA «Тісто для хліба» наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-7 після § 14)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 14, вивчити терміни, запитання 8 письмово.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Клітинне дихання», «Значення дихання для живих організмів», «Планетарна роль дихання».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після § 14)

Обговорення приказок

Приказки наведемо в електронному додатку.

Вправа «Незакінчене речення» (учням пропонують закінчити фразу)

«До сьогоднішнього уроку я не знав...»

«Сьогодні я дізнався...»

«Виявилося цікавим...»

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити