Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Принципи функціонування клітини
Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання

Мета уроку: ознайомити з особливостями клітинного дихання, біохімічними механізмами дихання; розкрити значення клітинного дихання для живих організмів та його планетарну роль; розвивати пам'ять, увагу, творче мислення, мову, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до всіх живих організмів, екологічне мислення, творчу активність, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються 8 учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Мітохондрія», «Дихальна система людини», малюнки для кроссенсу.

Основні поняття: дихання, клітинне дихання, цитоплазма, мітохондрії, гліколіз, цикл Кребса, окисне фосфорилювання, АТФ, глюкоза, піруват.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (учні мають усно відповісти на запитання 8 після § 14)

Біодиктант (вправу можна виконувати усно фронтально, але краще у вигляді самостійної письмової роботи)

Завдання та відповіді до біодиктанту наведено в електронному додатку.

III. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда, обговорення таблиці «Дихальна система людини»

— Що зображено на таблиці? (Дихальна система)

— Яку функцію вона виконує в нашому організмі? (Дихання)

— Пригадайте, на які процеси поділяється дихання у людини. (Зовнішнє — вентиляція легенів та внутрішнє — клітинне)

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Учитель повідомляє учням тему уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

V. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення цитати

Ти дихаєш, а отже, ти існуєш.

Платон

— Чи погоджуєтеся ви з думкою давньогрецького філософа?

— Чи всі живі істоти дихають? (Так, окрім вірусів, це властивість живих організмів)

— А для чого ми дихаємо? (Щоб отримувати кисень, який необхідний для утворення енергії)

VI. Вивчення нового матеріалу

1. Клітинне дихання

О Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми (у ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 66-67 школярі мають скласти схему клітинного дихання, сформулювати визначення поняття «клітинне дихання» і записати його до зошитів) t Схему клітинного дихання наведено в електронному додатку.

Клітинне дихання — це сукупність біохімічних реакцій у мітохондріях клітин, у ході яких відбувається окиснення вуглеводів, ліпідів та амінокислот до вуглекислого газу і води.

2. Значення дихання

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 70-71 школярі мають заповнити таблиці, розкривши значення дихання для організмів та планети в цілому)

Таблицю «Значення дихання» наведено в електронному додатку.

VII. Закріплення вивченого матеріалу

«Кроссенс», робота в парах (дев'ять зображень мають бути розставлені таким чином, щоб кожна картинка мала зв'язок з попередньою і наступною, а центральна об'єднувала за змістом відразу декілька. Читати кроссенс треба зліва направо і зверху вниз. Далі рухатися тільки вперед і закінчувати на центральному зображенні (№ 5). Таким чином утворюється своєрідний «равлик». Треба встановити зв'язки між квадратами 1 -2,2-3,3-6,6-9,9-8,8-7, 7-4,4-1, а також по центральному хресту (перетину) між квадратами 2-5,6-5,8-5 і 4-5. Центральний малюнок може бути пов'язаний за змістом і з усіма зображеннями)

Кроссенси розвивають абстрактне мислення, сприяють формуванню креативності, впровадженню компетентнісного та діяльнісного підходів, розвивають навички співробітництва, комунікації та критичне мислення учнів.

Зразок кроссенсу наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-4 після §15)

VIII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 15, запитання усно.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Історія вивчення фотосинтезу», «Фази фотосинтезу», «Планетарна роль фотосинтезу».

IX. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після §15)

«Піраміда знань» (учитель передає учням піраміду. Той учень, який отримує піраміду, має продовжити речення, що з'являтиметься на екрані або яке почне промовляти вчитель)

«Найбільше мені запам'яталось...»

«Я зможу розповісти друзям, що...»

«Сьогодні я був здивований тим, що...»

«Я зможу довести батькам, що...»

«Найцікавішим на уроці для мене було...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити