Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Принципи функціонування клітини
Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах

Мета уроку: ознайомити з особливостями основних синтетичних процесів, базовими принципами синтетичних процесів у клітинах та організмах; пояснити значення функціональних змін у діяльності клітин та їх загибелі у виникненні захворювань людини; поглибити знання про схожість процесів обміну речовин, що відбуваються в клітинах організмів різних царств живої природи; розвивати увагу, пам'ять, мислення, мову, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я, ціннісне ставлення до всіх живих організмів, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною мовою, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Будова клітини», фотографії рослин, тварин і людей з хворобами, спричиненими порушенням обміну речовин.

Основні поняття: клітина, обмін речовин (метаболізм), гіповітаміноз, гіпервітаміноз, авітаміноз, нераціональне харчування, ендокринна система, гіподинамія, гіпофункція та гіперфункція залоз.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (учні мають усно відповісти на запитання 5 після § 17)

Вправа «Пошта», робота в парах (учням пропонують віднести «листи» (приклади організмів) до відповідних «скриньок» — груп організмів, у яких переважає анаболізм або катаболізм)

Завдання та відповіді до вправи «Пошта» наведено в електронному додатку.

III. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення цитати

Незнання природи є коренем тих невідомих сил, перед якими так довго тремтів людський рід, і тих забобонних віровчень, які були джерелами всіх його лих.

Поль Анрі Тірі Гольбах

Учитель підводить учнів до розуміння того, що наслідком незнання деяких біологічних процесів можуть бути хвороби, небезпечні для організму.

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій (фотографії людей з хворобами, спричиненими порушенням обміну речовин (наприклад, мікседема, Базедова хвороба, Аддісонова хвороба, ендемічний зоб, рахіт тощо) розміщують на дошці або проектують на екран)

— Чи нормально функціонують організми людей, зображених на фото? (Ні)

— Що з ними не так? (У них захворювання, спричинені порушенням обміну речовин)

— За якими ознаками ви це зрозуміли? (Надмірна або недостатня вага, колір та стан шкіри, збільшення щитоподібної залози тощо)

— Чи здогадались ви якою буде тема сьогоднішнього уроку?

Учитель повідомляє учням тему, разом з ними визначає його мету і завдання.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Основні синтетичні процеси в клітинах

Частково-пошукова робота з підручником, розповідь учителя, складання схеми (у ході розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 74 школярі мають визначити основні синтетичні процеси в клітинах організмів, склавши схему)

Схему «Основні синтетичні процеси в клітинах» наведено в електронному додатку.

2. орушення обміну речовин

Повідомлення учнів, розповідь учителя, демонстрація фотографій рослин, тварин і людей з хворобами, спричиненими порушенням обміну речовин, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (за допомогою інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, розповіді вчителя та тексту підручника на с. 75 школярі мають визначити основні причини та наслідки порушення обміну речовин у рослин, тварин, людини)

Основними причинами порушення обміну речовин у рослин є нестача певних хімічних елементів. Основні прояви таких порушень описано в таблиці.

Таблицю «Симптоми порушення обміну речовин у рослин» і повідомлення учнів наведено в електронному додатку.

Методична порада

У ході виконання завдання варто звертатися до знань учнів, набутих раніше, особливо у 8 класі (ставити запитання про те, що таке гіпо-, гіпер-, авітамінози, нераціональне харчування, гіподинамія; пропонувати навести конкретні приклади, які залози належать до ендокринної системи, що таке гіпо- та гіперфункція залоз; пропонувати навести конкретні приклади). Це допоможе формуванню в учнів науково-природничої та здоров'язбережувальної компетентностей.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Гра «Фанти» (вчитель тримає мішечок, у якому лежать аркуші із запитаннями — «фанти», учні по черзі тягнуть фанти і відповідають)

Приклади запитань до гри «Фанти» наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-5 після §18)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: повторити § 9-18, підготуватися до контрольної роботи, тести після § 18 усно.

2. Індивідуальне завдання: підготувати запитання з вивченої теми, яке викликало труднощі або виявилося незрозумілим.

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після § 18)

Робота з дидактичними картками (учні отримують картки зі смайликами й мають поставити позначку поряд з тим зображенням, яке відбиває їхні емоції від уроку)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити