Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Збереження та реалізація спадкової інформації
Гени та геноми

Мета уроку: ознайомити з особливостями генетики як науки, поняттями «ген», «геном», «генетика», «спадковість», «мінливість», «генетичний код», «триплет», «кодон», особливостями будови та функціонування генів і геномів, типами генів; розкрити значення генів та молекул ДНК у зберіганні й передачі спадкової інформації; розвивати пам’ять, мислення, увагу, мову, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію, працювати з дидактичним матеріалом, навички самостійної роботи; виховувати ціннісне ставлення до будови всього живого, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя. Матеріали та обладнання: таблиці «Нуклеїнові кислоти», фотографії організмів, що демонструють прояви спадковості та мінливості, фотографії видатних учених-генетиків (Ф. Дженкінс, Г. Мендель, Г. де Фріз, К. Корренс, Е. Чермак, В. Йогансен, А. Вейсман, Т. Морган, А. Стертевант, Г. Дж. Меллер, О. Евері, Ф. Крік, Д. Уотсон), таблиця генетичного коду.

Основні поняття: ген, геном, ДНК, хромосоми, генетика, спадковість, мінливість, генетичний код, триплет, кодон.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій (на дошці розміщують фотографії організмів, що демонструють прояви спадковості та мінливості)

Питання для обговорення фотографій наведено в електронному додатку.

III. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення цитати

Порода сильніша за пасовище.

Джордж Еліот

Слово вчителя

— Що, на вашу думку, мала на увазі англійська письменниця?

— Якщо проаналізувати цитату дослівно, то чи зможе вівця білого кольору стати чорною, якщо буде пастися на іншому пасовищі, на якому пасуться чорні вівці? Чому?

Учитель підводить учнів до розуміння важливості спадковості, яка визначає майже всі ознаки організму (за винятком тих, що можуть змінюватись).

IV. Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальна бесіда

Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Історія генетики

Повідомлення учнів, розповідь учителя, словникова робота (вході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 78 школярі мають дізнатися коротку історію розвитку генетики як науки, сформулювати та записати до зошитів поняття «генетика», «спадковість», «мінливість»)

Інформацію про історію розвитку генетики та визначення понять наведено в електронному додатку.

Розгляд короткого нарису історії розвитку генетики як науки сприяє формуванню в учнів історичної, загальнокультурної та природничо-наукової компетентності, а в учнів, які презентують повідомлення, формується і соціальна компетентність.

2. Ген

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці, складання схеми (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 78-79 школярі мають сформулювати та записати до зошитів поняття «ген», визначити місце розташування генів у прокаріотів та еукаріотів, заповнивши таблиці, ознайомитись із типами генів, склавши схему; визначити, що являє собою ген і що є продуктом генів)

Ген — це одиниця спадкового матеріалу, ділянка молекули ДНК, яка відповідає за формування певної елементарної ознаки.

Таблицю «Місце розташування генів» і схему «Гени» наведено в електронному додатку.

Ген являє собою послідовність нуклеотидів у молекулі ДНК.

Продуктом генів є або молекула РНК (послідовність рибонуклеотидів), або молекула білка (послідовність амінокислот), які й визначають певні ознаки організму.

3. Геном та генетичний код

Повідомлення учнів, пояснення вчителя, демонстрування таблиці генетичного коду, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 80-81 школярі мають сформулювати та записати до зошитів поняття «геном», «генетичний код», «триплет», «кодон»)

Визначення понять наведено в електронному додатку.

Цікавий факт про геном наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Кроссенс», робота в парах

Умови виконання та зразок кроссенсу наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 4-5 після §19)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 19, питання 7-8 усно (додатково), вивчити терміни.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Будова гена», «Гени прокаріотів», «Гени еукаріотів».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1 -3,6 після § 19)

«Я запам'ятав» (учням пропонують назвати те, що найбільше запам'ятали під час уроку)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити