Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Збереження та реалізація спадкової інформації
Будова генів і основні компоненти геномів про- та еукаріотів

Мета уроку: ознайомити з особливостями будови генів і геномів про- та еукаріотів, їх основними компонентами; сформувати поняття «термінатор», «промотор», «оперон», «оператор»; формувати знання про хімічний склад, будову й функції хромосом; розкрити механізм функціонування генів; розвивати увагу, пам'ять, мислення, мову, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати ціннісне ставлення до будови всього живого, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Бактеріальна клітина», «Будова хромосоми», модель молекули ДНК.

Основні поняття: ген, геном, прокаріоти, еукаріоти.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Кросворд (можна виконувати фронтально, спроектувавши на екран чи накресливши на дошці, або роздрукувати і роздати для самостійної чи парної роботи)

Текст кросворда наведено в електронному додатку.

Після відгадування ключового слова вчитель пропонує учням пригадати, що таке генетика, які її основні завдання.

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 7-8 після § 19)

III. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення висловлювання

Ніколи не думав, що це так, проте з віком зрозумів: дуже важливий генетичний код, те, що закладено у тебе предками, навіть тими, кого ти не знаєш.

О. І. Янковський

— Чи правий відомий актор і кінорежисер?

— Що таке генетичний код?

— Яке значення він має для організмів?

— Чи важливо знати де та як закодована інформація? Чому?

Сьогодні ми дізнаємося як саме побудовані гени, у чому особливості геномів про- та еукаріотів.

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Учитель повідомляє учням тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Схема будови гена

Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми, словникова робота (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 82 школярі мають скласти загальну схему будови гена, знайти та записати до зошитів визначення понять «промотор», «оператор», «термінатор»)

Схему «Ген» та визначення понять наведено в електронному додатку.

2. Гени прокаріотів

Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, вправа «Встав пропущені слова», словникова робота (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 82-83 школярі мають схарактеризувати особливості генів прокаріотів, заповнивши алгоритм, сформулювати та записати до зошитів поняття «оперон»)

Алгоритм та відповіді до нього наведено в електронному додатку.

Алгоритм можна роздрукувати для кожного учня або записати на дошці (чи спроектувати на екран).

Оперон — це структура, яка складається з кількох структурних генів.

3. Гени еукаріотів

Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 83 школярі мають визначити особливості еукаріотичних генів, сформулювати та записати до зошитів поняття «екзон», «інтрон»)

Інформацію про особливості еукаріотичних генів і визначення понять наведено в електронному додатку.

4. Геноми про- та еукаріотів

Робота з підручником (за допомогою таблиці та тексту підручника на с. 84 учні мають порівняти прокаріотичний та еукаріотичний геноми, знайти спільні та відмінні ознаки)

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Куб» (на гранях кубу написані певні завдання, а саме: «Опишіть це», «Поясніть чому це важливо», «Порівняйте це», «Візуалізуйте це», «Поставте запитання про це», «Поясніть з чим це пов'язано». Учитель по черзі кидає учням куб, а вони, впіймавши його, мають виконати те завдання, яке буде написане зверху.

Завдання будуть стосуватися понять, які з'являтимуться на екрані (або вчитель записуватиме на дошці))

Приклади термінів: гени, хромосоми, промотор, ДНК, оператор, термінатор, РНК, оперон, інтрон, екзон.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-4після§20)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 20, с. 84 § 21, вивчити терміни, завдання 7-8 після § 21 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Транскрипція», «Типи РНК».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 5 після § 20)

Вправа «Мікрофон»

— Що нового про гени ви дізналися сьогодні на уроці?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити