Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Збереження та реалізація спадкової інформації
Транскрипція. Основні типи РНК

Урок № 25. Транскрипція. Основні типи РНК

Мета уроку: сформувати поняття «транскрипція», «процесинг», «трансляція»; розкрити механізм та біологічне значення процесу транскрипції, шляхи регуляції реалізації спадкової інформації; ознайомити з етапами реалізації спадкової інформації, типами РНК, принципом комплементарності нуклеотидів; формувати навички та вміння розв’язувати елементарні вправи з транскрипції; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, мову, уяву, уміння висловлювати власну думку, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати ціннісне ставлення до будови всього живого, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Типи НК», моделі молекул ДНК та РНК.

Основні поняття: нуклеїнові кислоти, ДНК, транскрипція, ІРНК, тРНК, рРНК.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів і перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 7-8 після § 21)

Вправа «Обери правильну відповідь» (учні мають обрати правильні твердження стосовно органів, які здійснюють виділення)

Завдання та відповіді до вправи «Обери правильну відповідь» наведено в електронному додатку.

Запитання до учнів

Текст запитань наведено в електронному додатку.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Учитель повідомляє учням тему уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Намагатися залишити після себе більше знань і щастя, ніж їх було раніше, поліпшувати та примножувати отримане нами у спадок — ось над чим ми маємо працювати.

Ден і Дідро

V. Вивчення нового матеріалу

1. Типи РНК

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми (вході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою таблиці й тексту підручника на с. 84-85 школярі мають визначити типи РНК, їх місцезнаходження та функції, склавши схему)

Схему її РНК» наведено в електронному додатку.

2. Етапи реалізації спадкової інформації

Частково-пошукова робота з підручником, складання схеми (за допомогою таблиці та тексту підручника на с. 85-87 учні мають визначити основні етапи реалізації спадкової інформації, скласти схему)

Схему «Етапи реалізації спадкової інформації» наведено в електронному додатку.

3. Регуляція реалізації спадкової інформації

Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми (за допомогою тексту підручника на с. 86-87 учні мають визначити основні механізми регуляції реалізації спадкової інформації, склавши схему)

Схему «Механізми регуляції» наведено в електронному додатку.

4. Транскрипція та процесинг

Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, складання схем, словникова робота (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 88-90 школярі мають визначити механізм транскрипції та процесингу, розкрити їхнє значення, сформулювати та записати до зошитів поняття «транскрипція», «процесинг»)

Відомості про транскрипцію та процесинг наведено в електронному додатку.

5. Зворотна транскрипція

Частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці (за допомогою тексту підручника на с. 90-91 учні мають схарактеризувати зворотну транскрипцію, заповнивши таблицю)

Таблицю «Зворотна транскрипція» наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язування задач з транскрипції

Текст задач наведено в електронному додатку.

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 21-22, запитання 6 після § 21 та 8 після § 22 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Властивості генетичного коду» або «Трансляція».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після §21,22)

Вправа «Незакінчене речення» (алгоритм краще розмістити на дошці, щоб учні мали можливість обрати початок речення і висловити власну думку)

«Сьогодні на уроці я зрозумів...»

«Сьогодні на уроці я навчився...»

«На цьому уроці найцікавішим було...»

«На цьому уроці мені було найважче...»

«Сьогодні на уроці я не зрозумів...»

«У мене виникло питання щодо...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити