Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Збереження та реалізація спадкової інформації
Генетичний код. Біосинтез білка

Мета уроку: формувати поняття «ініціація», «елонгація», «термінація»; поглибити поняття «трансляція», «генетичний код», «кодон», «антикодон», «стоп-кодон»; ознайомити з особливостями генетичного коду організмів; поглибити знання про принцип комплементарності нуклеотидів; формувати навички та вміння розв'язувати елементарні вправи з трансляції; розкрити біологічне значення генетичного коду та механізм синтезу білка; розвивати пам'ять, увагу, уяву, логічне мислення, мову, навички самостійної та групової роботи, уміння аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати ціннісне ставлення до будови всього живого, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Генетичний код», «Біосинтез білка», моделі молекул ДНК та РНК.

Основні поняття: ДНК, РНК, ген, амінокислоти, білки, полінуклеотидний ланцюг, поліпептидний ланцюг, ініціація, елонгація, термінація; поглибити поняття трансляція, генетичний код, кодон, антикодон, стоп-кодон.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 6 після § 21 та запитання 8 після § 22 усно)

Анаграма (на дошці написані слова, у яких перемішано порядок букв, учні мають встановити правильну послідовність, після чого дати визначення отриманому слову)

НЕГ, ЦІЯРИПСКРАНТ, КРН, СИНЦЕПРОГ, НДК, РАПЕТОРО, НАТЕРМІТОР.

Відповіді: ГЕН, ТРАНСКРИПЦІЯ, РНК, ПРОЦЕСИНГ, ДНК, ОПЕРАТОР, ТЕРМІНАТОР.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення малюнків (зображення різноманітних шифрів проектують на екран або розміщають на дошці)

Питання для обговорення малюнків наведено в електронному додатку.

Прикладами шифрів можуть бути «RОТ1», «Транспозиція», «Шифр Цезаря», «Азбука Морзе», «Моноалфавітна заміна», «Шифр Віженера» тощо, наведені в електронному додатку.

Учитель повідомляє учням тему уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Послідовність — ключ до всіх загадок.

Олександр Дюма «Граф Монте-Крісто»

V. Вивчення нового матеріалу

1. Генетичний код

Розповідь учителя, демонстрування таблиці генетичного коду, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, конспектування (в ході розповіді вчителя, за допомогою тексту підручника на с. 80-81, 95 та інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають пригадати поняття «генетичний код», «кодон», «антикодон», «стоп-кодон», ознайомитися з особливостями генетичного коду, записати його властивості до зошитів)

Властивості генетичного коду наведено в електронному додатку.

2. Трансляція

Повідомлення учнів, словникова робота, складання схеми, робота в групах, частково-пошукова робота з підручником (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, школярі мають сформулювати та записати до зошитів поняття «трансляція», «ініціація», «елонгація», «термінація», скласти схему трансляції, після чого, об'єднавшись у три великі групи, схарактеризувати етапи трансляції за допомогою тексту і малюнка в підручнику на с. 93-94)

Схему «Етапи трансляції» та матеріал для роботи в групах наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Алгоритм Цицерона» (кожна група має коротко, заповнивши таблицю-алгоритм, порівняти процеси транскрипції і трансляції, після чого представити свої результати)

Таблицю до вправи «Алгоритм Цицерона» наведено в електронному додатку.

Розв'язування задач з транскрипції

Текст задач наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-4 після § 23, завдання 5 письмово)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 23, вивчити терміни, запитання 6 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Реплікація» або «Репарація».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після §23)

«Піраміда знань» (учитель передає учням піраміду. Той учень, який отримує піраміду, має продовжити речення, яке з'являтиметься на екрані або яке почне промовляти вчитель)

«Найбільше мені запам'яталось...»

«Я зможу розповісти друзям, що...»

«Сьогодні я був здивований тим, що...»

«Я зможу довести батькам, що...»

«Найцікавішим на уроці для мене було...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити