Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Збереження та реалізація спадкової інформації
Мейоз. Рекомбінація ДНК

Мета уроку: сформувати поняття «мейоз», «рекомбінація», «кросинговер»; ознайомити з особливостями мейозу; розкрити механізм рекомбінації ДНК, біологічне значення мейозу, рекомбінації ДНК; розвивати пам'ять, увагу, мислення, мову, уміння працювати в парах, аналізувати й узагальнювати інформацію, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати ціннісне ставлення до будови всього живого, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Мітоз», «Мейоз», фотографії мітотичних та мейотичних клітин, фотографії дитинчат ссавців, у тому числі людини, і їхніх батьків, схеми та малюнки рекомбінації ДНК та кросинговера.

Основні поняття: клітина, клітинний цикл, мітоз, мейоз, інтерфаза, профаза, метафаза, анафаза, рекомбінація, хромосоми, кросинговер.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 7-8 після § 25)

Вправа «Анаграма» (на дошці написані терміни, у яких перемішано порядок букв, учні мають встановити правильну послідовність, після чого дати визначення отриманому слову)

ЗІМОТ, ЛОЗАФЕТА, ЗАТЕРІНФА, НААЗАФА, РОЗАФАП, ФАТЕМАЗА.

Відповіді: МІТОЗ, ТЕЛОФАЗА, ІНТЕРФАЗА, АНАФАЗА, ПРОФАЗА, МЕТАФАЗА.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій (фотографії дитинчат ссавців, у тому числі людини, і їхніх батьків розміщують на дошці або проектують на екран)

Питання для обговорення фотографій наведено в електронному додатку.

Учитель повідомляє учням тему уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Природа так про все подбала, що всюди ти знаходиш чого вчитися.

Леонардо да Вінчі

Вправа «Телефонограма» (учитель пропонує учням скласти коротку телефонограму самому собі, в якій висловити побажання та очікування від уроку)

V. Вивчення нового матеріалу

1. Поділ клітини. Мейоз

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 100-103 школярі мають порівняти мітотичний та мейотичний поділи клітин, заповнивши таблиці, сформулювати та записати до зошитів поняття «мейоз») Мейоз — це особливий вид поділу еукаріотичних клітин, унаслідок якого утворюються клітини з гаплоїдним набором хромосом.

Таблицю «Основні способи поділу клітин» наведено в електронному додатку.

2. Рекомбінація ДНК

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, обговорення схем та малюнків (у ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 104 учні мають сформулювати та записати до зошитів поняття «кросинговер», «рекомбінація», з'ясувати значення цих явищ для статевого розмноження) Рекомбінація — це перерозподіл генетичної інформації шляхом фізичного обміну ділянками хромосом.

Кросинговер — це явище обміну ділянками гомологічних хромосом.

Методична порада

Слід звернути увагу учнів на те, що утворення мейотичних гаплоїдних клітин, кросинговер і рекомбінація призводять до збільшення різноманіття в органічному світі. Значення мітозу полягає в тому, що він забезпечує ріст і розвиток організмів, регенерацію та нестатеве розмноження.

Цікавий факт

Згідно з еволюційною теорією, кросинговер, який призводить до комбінативної мінливості, дає природі матеріал для природного добору.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Пошта» (робота в парах) (учням пропонують віднести «листи» — характеристики поділу клітини до відповідних «скриньок» — типів поділу)

Завдання та відповіді до вправи «Пошта» наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 7 після § 26)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 26, вивчити терміни, запитання 9 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Будова яйцеклітини» або «Будова сперматозоїда».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 2,6 після § 26)

Вправа «Чотири думки» (учням пропонують прочитати цитати видатних постатей і обрати ту, яка найкраще характеризує їхні враження від уроку)

Я знаю, що я нічого не знаю, але багато хто не знає і цього.

Сократ

Вам не обов'язково все знати самому, але ви маєте знати, де і як знайти все, що відомо про те, чого ви потребуєте.

Генрі Форд

Діяльність — єдиний шлях до знань.

Джордж Бернард Шоу

Як приємно знати, що ти щось дізнався!

Мольер

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити