Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Збереження та реалізація спадкової інформації
Статеві клітини та запліднення

Мета уроку: ознайомити з особливостями будови статевих клітин; розкрити зв’язок між будовою та функціями статевих клітин; схарактеризувати процес утворення статевих клітин та запліднення; сформувати поняття «гаметогенез», «сперматогенез», «овогенез»; поглибити знання про гамети, статеве розмноження та його значення, механізм подвійного запліднення у рослин; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння висловлювати судження, шукати інформацію, аналізувати й систематизувати її; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Статеві клітини», малюнки та мікрофотографії статевих клітин.

Основні поняття: гаметогенез, овогенез, сперматогенез, гамети, сперматозоїди, яйцеклітини, запліднення, зигота, подвійне запліднення.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальна бесіда (обговорення письмових відповідей запитання 7 після § 25, усних відповідей на запитання 8 після § 25, запитання 9 після § 26)

Розв'язання задач (самостійна письмова робота або робота в парах; кілька учнів можуть розв'язувати задачі біля дошки; перевірка здійснюється фронтально з поясненнями вчителя)

Текст задач та відповіді до них наведено в електронному додатку.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Фронтальна бесіда

— Що є результатом мейозу в більшості еукаріотів? (Утворення гамет)

— Для чого потрібні гамети? (Забезпечують статеве розмноження)

Учитель пропонує учням здогадатися про тему уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Безсмертя, зрозуміло, неповне, здійснюється, безсумнівно, у потомстві.

Л. М. Толстой

V. Вивчення нового матеріалу

1. Гаметогенез

Розповідь учителя, повідомлення учнів, словникова робота, складання схеми (в ході розповіді вчителя та повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, школярі мають сформулювати та записати до зошитів поняття «гаметогенез», «сперматогенез», «овогенез», визначити основні стадії гаметогенезу, скласти його схему)

Визначення понять наведено в електронному додатку.

Стада та схему гаметогенезу наведено в електронному додатку.

2. Будова гамет

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, оформлення малюнка (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 104 учні мають схарактеризувати особливості будови сперматозоїда та яйцеклітини, замалювати та підписати будову гамет)

Рисунки «Будова сперматозоїда» та «Будова яйцеклітини» наведено в електронному додатку.

Цікавий факт про сперматозоїди наведено в електронному додатку.

3. Запліднення

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схем (за допомогою тексту підручника на с. 105 та повідомлень, що готували як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають сформулювати та записати до зошитів поняття «запліднення», «зигота», визначити основні етапи запліднення, скласти схему типів запліднення у тварин, доповнивши її прикладами, та схему подвійного запліднення у квіткових рослин)

Відомості про запліднення наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Розв'язання задачі усно (фронтальна бесіда)

Яка кількість яйцеклітин і полярних тілець може утворитися у тварини з 30 ооцитів першого порядку?

Відповідь: 40 і 90.

Тест з однією правильною відповіддю (можна проводити фронтально або як самостійну роботу)

Завдання та відповіді до тесту наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-5 після §26)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 26, вивчити терміни, запитання 7-8 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати інформацію за темами «Періоди онтогенезу покритонасінних рослин» та підготувати інформацію за темою «Етапи ембріонального розвитку ссавців» (краще розподілити між учнями інформацію про різні періоди).

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після §26)

Вправа «Дзиґа»

На літері «Я» розташована дзиґа, яка має стрілку. Навколо дзиґи розміщені аркуші з написами. Учні по черзі крутять дзиґу. На який напис указала стрілка дзиґи, тими словами учень починає своє речення для підбиття підсумку уроку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити