Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Хімічний склад клітини та біологічні молекули
Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки

Мета уроку: ознайомити з неорганічними речовинами, що входять до складу живих організмів; поглибити знання учнів про будову та фізико-хімічні властивості води; розкрити біологічну роль води та інших неорганічних сполук для організмів; формувати знання про основні джерела неорганічних речовин, значення різних продуктів харчування в раціоні людини; розвивати мислення, увагу, пам'ять, мову, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати, робити логічні висновки; виховувати розуміння цінності всіх живих організмів і природи в цілому, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною мовою, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Хімічні елементи в живих клітинах», «Вода», «Періодичний склад хімічних елементів», склянка з водою, водяна баня, лід, шкаралупа яйця, мушлі молюсків, кістки, зуби, кігті, роги, копита тварин.

Основні поняття: хімічні елементи, органогенні елементи, макроелементи, мікроелементи, ультрамікроелементи, неорганічні та органічні сполуки, вода.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення цитати

Всі ми пов'язані з хімічною наукою, прогресом у пізнанні навколишнього світу, нових методів його перебудови й удосконалення. І не може бути в наші дні фахівця, який міг би обійтися без знання хімії.

М. М. Семенов

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення таблиці Менделеева

Учитель пропонує учням розглянути періодичну систему хімічних елементів і в ході бесіди підводить учнів до розуміння того, що всі живі організми також складаються з тих самих хімічних елементів, що й неживі об'єкти. Учитель формулює тему уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

IV. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (обговорення відповідей на запитання 5 після § 1)

Вправа «Асоціативний кущ» (використовуючи знання, набуті в 6-8-х класах, учитель пропонує учням назвати те, що можна віднести до хімічного складу клітини)

Схему до вправи наведено в електронному додатку.

Учитель підводить учнів до розуміння того, що всі живі організми складаються з хімічних елементів, які утворюють органічні та неорганічні сполуки (речовини).

V. Вивчення нового матеріалу

1. Хімічні елементи в живих організмах

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми (за допомогою інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 8-9 § 2 учні складають схему і доповнюють її назвами хімічних елементів)

Схему наведено в електронному додатку.

2. Неорганічні речовини в живих організмах

Фронтальна бесіда

Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, пояснення вчителя, демонстрування похідних тварин, які містять неорганічні речовини, — шкаралупа яйця, мушлі молюсків, кістки, зуби, кігті, роги, копита тварин (за допомогою інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 9-11 § 2 учні ознайомлюються з основними неорганічними сполуками, які входять до складу живих організмів, і їхнім значенням, записують до зошитів приклади таких речовин; учитель доповнює повідомлення учнів і демонструє препарати)

3. Вода в живих організмах

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, розповідь учителя, демонстрування води в різних агрегатних станах, словникова робота

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Пошта», робота в парах (учням пропонують віднести «листи» — назви хімічних елементів до відповідних «скриньок» — груп)

Завдання до вправи наведено в електронному додатку.

Вправа «Ти — мені, я — тобі» (учні мають можливість поставити один одному запитання з теми, вивченої протягом уроку)

Такі вправи сприяють розвитку комунікативної компетентності учнів.

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 2, питання 4-5 усно (додатково), вивчити будову, властивості та біологічну роль води, назви неорганічних речовин, що входять до складу організмів.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення «Які речовини називають органічними?», «Що таке біополімери?».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (дати усні відповіді на запитання 1-3 після § 2)

Синквейн (учням пропонують скласти неримований вірш про воду)

Алгоритм складання та приклад синквейну наведено в електронному додатку.

Складання синквейнів сприяє розвитку творчих здібностей, формуванню загальнокультурної компетентності, умінню спілкуватися рідною мовою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити