Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Збереження та реалізація спадкової інформації
Етапи індивідуального розвитку

Мета уроку: сформувати поняття «онтогенез»; ознайомити з особливостями та закономірностями індивідуального розвитку рослин і тварин, основними етапами та періодами їх онтогенезу; формувати навички роботи в групі; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння висловлювати судження, аналізувати й систематизувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Життєві форми рослин», «Розвиток комах», «Життєвий цикл кишковопорожнинних», малюнки та фотографії тварин на різних стадіях розвитку, покритонасінних рослин на різних стадіях розвитку, чорна скринька, насіння рослин, аудіозапис мелодії з телепередачі «Що? Де? Коли?».

Основні поняття: онтогенез, запліднення, ембріональний період, молодість, зрілість, розмноження, старість, квіти, насіння, плоди, вегетативні органи, генеративні органи, прямий і непрямий розвиток, розвиток з повним і неповним перетворенням, метаморфоз, ембріональний, постембріональний розвиток, дроблення, бластула, гаструла, нейрула, гістогенез, органогенез.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань учнів

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 7-8 після § 26)

Вправа «Алгоритм Цицерона», робота в парах (учні мають коротко, заповнивши таблицю-алгоритм, порівняти процеси утворення жіночих і чоловічих гамет, після чого представити свої результати)

Таблицю до вправи «Алгоритм Цицерона» наведено в електронному додатку.

Анаграма (на дошці написані слова, у яких перемішано порядок букв; учні мають визначити правильну послідовність, після чого дати визначення отриманому слову)

МАРОСОКА, АТЕМАГ, ТОГИЗА, ЙЕЦЯКІТАНИЛ, СТОМАРПЕЇДОЗ, ДЕНІЛНАПЗЯН.

Відповіді: АКРОСОМА, ГАМЕТА, ЗИГОТА, ЯЙЦЕКЛІТИНА, СПЕРМАТОЗОЇД, ЗАПЛІДНЕННЯ.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Вправа «Чорна скринька» (фотографи рослини, наприклад дубу, на різних етапах розвитку розміщують на дошці або проектують на екран. Під музику з передачі «Що? Де? Коли?» вчитель виносить чорну скриньку, пропонує уважно розглянути фотографії і ставить учням запитання)

— Що в чорній скриньці? (Насправді у скриньці має бути насінина рослини, зображеної на екрані, наприклад жолудь)

— Якою буде тема сьогоднішнього уроку? (Вислухавши кілька запропонованих варіантів, учитель називає тему уроку)

— Як предмет, що лежить у скриньці, пов'язаний з темою сьогоднішнього уроку? Учитель допомагає учням визначити мету та завдання уроку, повідомляє їм про те,

що протягом уроку робота відбуватиметься в чотирьох групах.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

І стеблинка трави гідна великого світу, в якому вона росте.

Рабіндранат Тагор

V. Вивчення нового матеріалу

1. Онтогенез рослин

Робота в групах, частково-пошукова робота з підручником, фронтальна бесіда, словникова робота, заповнення таблиці

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

2. Онтогенез тварин

Частково-пошукова робота з підручником, складання схем

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

3. Етапи ембріонального розвитку тварин

Розповідь учителя, складання схеми, робота в групах

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

4. Етапи постембріонального розвитку тварин.

Робота в групах, частково-пошукова робота з підручником, вправа «Встав пропущені слова» t Зміст етапу наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Тест «Встанови відповідність» (учням необхідно встановити відповідність між назвою періоду онтогенезу рослини та його характеристикою. Вправу можна проводити у вигляді самостійної письмової роботи або фронтально)

Завдання та відповіді до тесту наведено в електронному додатку.

Вправа «Пазл, або Зворотний кроссенс», робота в групах

Інструкція для роботи та зразок кроссенсу з відповідями наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 4 після § 27)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 27, вивчити етапи онтогенезу рослин.

2. Індивідуальне завдання: підготувати цікаві запитання з короткою відповіддю за темою «Збереження та реалізація спадкової інформації» (§ 19-27).

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після §27)

Обговорення цитати

Немає нічого більш упорядкованого, ніж природа.

Марк Туллій Цицерон


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити