Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Закономірності успадкування ознак
Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі

Мета уроку: поглибити знання про генетику як науку; ознайомити з класичними методами генетичних досліджень, розкрити їхні особливості та значення; сформувати поняття «генотип», «фенотип», «норма реакції», «алелі», «домінантні алелі», «рецесивні алелі», «гомозигота», «гетерозигота»; розвивати увагу, уяву, пам'ять, мислення, уміння працювати в групах, висловлювати судження, аналізувати й систематизувати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я та всього живого, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Взаємодія генів», «Альтернативні ознаки у людини», фотографії рослин і тварин, що демонструють прояви домінантних та рецесивних алелів, фотографії однояйцевих близнюків, малюнки генеалогічних дерев.

Основні поняття: генетика, методи генетичних досліджень, генотип, фенотип, норма реакції, домінантний та рецесивний алель.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій (на дошці послідовно розміщують фотографії тварин, у тому числі людей, що демонструють прояви генетичних явищ)

Умови завдання наведено в електронному додатку.

III. Мотивація навчальної діяльності

Вправа «Мікрофон» (учитель передає учням мікрофон і пропонує відповісти на запитання)

— Чому генетичні знання важливі для людства?

Епіграф уроку

...Ми хочемо не тільки знати, як влаштована природа (і як відбуваються природні явища), але й досягти мети, можливо, утопічної і зухвалої на вигляд, — дізнатися, чому природа є саме такою, а не іншою. У цьому вчені знаходять найвище задоволення. Альберт Ейнштейн

IV. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (учитель пропонує учням пригадати те, що їм відомо про генетику, відповівши на запитання на початку § 28)

Гра «Хрестики-нулики»

Умови гри та приклади запитань до гри «Хрестики-нулики» наведено в електронному додатку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Класичні методи генетичних досліджень

Робота в малих групах, частково-пошукова робота з підручником, заповнення таблиці (використовуючи інформацію, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, та текст підручника на с. 112-113 учні мають описати певний метод генетичних досліджень, розкривши його сутність, значення та навести конкретні приклади; результати пошуку заносять до таблиці; під час обговорення результатів кожна група доповнює свою таблицю)

Таблицю «Методи генетичних досліджень» і цікавий факт про них наведено в електронному додатку.

2. Генотип і фенотип

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, фронтальна бесіда, словникова робота, складання схеми (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, бесіди з учителем та за допомогою тексту підручника на с. 110— 111 учні мають сформулювати поняття «генотип», «фенотип» та «норма реакції», записати їх до зошитів, скласти схему утворення фенотипу)

Визначення понять наведено в електронному додатку.

3. Алелі

Повідомлення учнів, фронтальна бесіда, демонстрування таблиць «Взаємодія генів», «Альтернативні ознаки у людини», фотографій рослин і тварин, що демонструють прояви домінантних та рецесивних апелів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, бесіди з учителем та за допомогою тексту підручника на с. 110-112 учні мають сформулювати поняття «алелі», «домінантні алелі», «рецесивні алелі», «гомозигота» та «гетерозигота», записати їх до зошитів)

Методична порада

Формуючи поняття «алелі», слід спочатку пригадати поняття «ген», «хромосома» та «гомологічні хромосоми».

Таблицю «Альтернативні ознаки у людини» та визначення понять наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Метод «Синектика», робота в малих групах

Умови роботи в групах наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 4-5 після §28)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 28, вивчити терміни, запитання 6 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання; підготувати повідомлення або презентацію за темами «Коротка автобіографія Грегора Менделя», «Роль Грегора Менделя в генетиці».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-3 після §28)

Вправа «Незакінчене речення» (учням пропонують доповнити будь-яку з представлених фраз)

«На уроці я дізнався, що...»

«Мені особливо сподобалось...»

«Цікавим виявилося...»

«Раніше я не знав, що...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити