Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Закономірності успадкування ознак
Поняття про зчеплення генів і кросинговер

Мета уроку: сформувати поняття «зчеплене успадкування», «зчеплені гени», «група зчеплення», «генетичні карти»; ознайомити з особливостями зчеплення генів, основними положеннями хромосомної теорії спадковості; розкрити роль Т. X. Моргана у вивченні зчепленого успадкування ознак; поглибити знання про кросинговер та його значення; розкрити значення створення генетичних карт; розвивати увагу, уяву, пам'ять, мову, мислення, висловлювати судження, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Набір хромосом людини», муляжі, фотографії Т. Моргана, К. Бріджеса, Г. Дж. Меллера і А. Стертеванта, малюнки та фотографії ознак, що з'являються внаслідок зчеплення генів, фотографії генетичних карт різних організмів.

Основні поняття: хромосома, ген, локус, хромосомна теорія спадковості, зчеплене успадкування, зчеплені гени, група зчеплення, кросинговер, кросоверні особини, некросоверні особини, генетичні карти хромосом.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Фронтальна бесіда (обговорення письмових відповідей на завдання після § 30)

Самостійна письмова робота, тест на відповідність (учитель пропонує учням встановити відповідність між терміном та його визначенням)

Завдання тесту та відповіді до нього наведено в електронному додатку.

III. Мотивація навчальної діяльності

Проблемна ситуація, розв'язування задачі, розповідь учителя з подальшим обговоренням результатів дослідів Т. X. Моргана

Текст задачі та розповідь учителя наведено в електронному додатку.

Епіграф уроку

Природа приховує свої секрети за рахунок властивої їй висоти, а не шляхом хитрощів.

Альберт Ейнштейн

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Учитель пропонує учням здогадатись якою буде тема уроку, повідомляє її після обговорення пропозицій, разом з учнями визначає мету та завдання уроку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Т. X. Морган і його роль у створенні хромосомної теорії спадковості

Повідомлення учнів, розповідь учителя, демонстрування портретів учених (у ході повідомлень, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, та розповіді вчителя учні ознайомлюються з історичною довідкою)

Інформацію про Т. Моргана наведено в електронному додатку.

2. Хромосоми і групи зчеплення

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (за допомогою тексту підручника на с. 124-125 та інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають ознайомитися з особливостями зчепленого успадкування, дати визначення поняттям «зчеплене успадкування», «зчеплені гени», «група зчеплення» та записати їх у зошити)

* Визначення понять наведемо в електронному додатку.

Цікавий факт про явище зчеплення наведено в електронному додатку.

3. Хромосомна теорія спадковості

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (за допомогою тексту підручника на с. 125-126 та інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають ознайомитись із хромосомною теорією спадковості, визначити її основні положення, дати визначення поняття «хромосомна теорія спадковості» та записати його до зошита)

Інформацію про хромосомну теорію спадковості та її основні положення наведено в електронному додатку.

4. Механізм і значення кросинговере

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (за допомогою тексту підручника на с. 126 та інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають поглибити знання про кросинговер, визначити його механізм та значення)

Інформацію про кросинговер наведено в електронному додатку.

5. Генетичні карти хромосом

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (за допомогою тексту підручника на с. 126-127 та інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають ознайомитись із поняттям «генетична карта», записати його до зошита та з'ясувати значення створення генетичних карт)

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Куб»

Умови виконання вправи «Куб» наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учні мають відповісти на питання 2,4 після § 31)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 31, вивчити терміни, запитання 5 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Способи визначення статі у різних організмів», «Успадкування, зчеплене зі статтю».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учні мають відповісти на питання 1, 3 після § 31)

«Дзиґа»

Умови виконання вправи «Дзиґа» наведено в електронному додатку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити