Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Закономірності успадкування ознак
Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

Мета уроку: ознайомити зі способами визначення статі на прикладі різних тварин, особливостями успадкування, зчепленого зі статтю; розкрити механізм успадкування генів, зчеплених зі статтю; сформувати поняття «гемізигота», «ознаки, зчеплені зі статтю», «гомогаметна стать», «гетерогаметна стать»; розвивати увагу, пам'ять, мислення, мову, уміння працювати в парах, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки, навички самостійної роботи; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Успадкування, зчеплене зі статтю», фотографії ознак, зчеплених зі статтю.

Основні поняття: стать, статеві хромосоми, ознаки, зчеплені зі статтю, успадкування, зчеплене зі статтю, гемізигота, гомогаметна стать, гетерогаметна стать.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань учнів

Фронтальна бесіда (учням пропонують відповісти на запитання 5 після § 31)

Вправа «Алгоритм Цицерона» (учитель пропонує коротко, заповнивши таблицю-алгоритм, дати визначення кільком поняттям, що вивчали на минулому уроці)

Таблицю до вправи «Алгоритм Цицерона» наведено в електронному додатку.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Фронтальна бесіда

Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

Учитель підводить учнів до визначення теми уроку, формулює її, допомагає визначити мету та завдання уроку.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Найбільш загальною з усіх відмінностей є відмінність статі.

Вільгельм Дільтей

Вправа «Зазирнемо в майбутнє»

Учитель пропонує учням уявити, що зараз 2118 рік. Ставить запитання:

— Чи актуальною буде тема сьогоднішнього уроку у XXII столітті? Чому?

V. Вивчення нового матеріалу

1. Типи зчепленого успадкування

Розповідь учителя, складання схеми (учитель пропонує учням пригадати які типи зчепленого успадкування їм уже відомі, наголошує на ще одному типі — зчепленому зі статтю і пропонує узагальнити ці відомості у вигляді схеми)

Схему «Зчеплене успадкування» наведено в електронному додатку.

2. Способи визначення статі

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником (у ході повідомлень учнів та за допомогою тексту в підручнику на с. 128 школярі мають пригадати з курсу 8 класу поняття «стать», схарактеризувати основні способи визначення статі на конкретних прикладах, дати визначення поняттям «гомогаметна стать» і «гетерогаметна стать» та записати їх до зошитів)

Текст повідомлення учнів наведено в електронному додатку.

3. Успадкування, зчеплене зі статтю

Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів та за допомогою таблиці в підручнику на с. 128-130 школярі мають схарактеризувати особливості успадкування, зчепленого зі статтю, дати визначення поняттям «ознаки, зчеплені зі статтю» і «гемізигота» та записати їх у зошити)

Визначення понять наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Робота з підручником (учні мають письмово розв'язати завдання б після § 32, усно відповісти на запитання 5)

Текст задачі наведено в електронному додатку.

Робота в парах, розв'язування задач (учитель пропонує учням розв'язати задачі на успадкування, зчеплене зі статтю, попрацювавши в парах. Перевірка здійснюється фронтально, двом парам учнів можна запропонувати розв'язувати задачі біля дошки)

Тексти задач та відповіді на них наведено в електронному додатку.

Самостійна письмова робота, тест (завдання мають по чотири варіанти відповіді. У кожному завданні є лише одна правильна відповідь. Тест можна спроектувати на екран або роздати учням на друкованих картках)

Завдання та відповіді до тесту наведено в електронному додатку.

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 32, вивчити терміни, завдання 7 письмово, завдання 8 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Мінливість. Форми мінливості» або «Модифікаційна мінливість».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Фронтальна бесіда (учні мають відповісти на питання 1-4 після § 32)

Вправа «Чотири думки» (учням пропонують прочитати цитати видатних постатей і обрати ту, яка найкраще характеризує їхні враження від уроку)

Текст вправи «Чотири думки» наведено в електронному додатку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити