Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Закономірності успадкування ознак
Форми мінливості

Мета уроку: сформувати уявлення про форми мінливості, поняття «спадкова мінливість», «неспадкова мінливість», «модифікаційна мінливість»; ознайомити з особливостями модифікаційної мінливості; розкрити значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу; дослідити модифікаційну мінливість у рослин і тварин; навчати будувати варіаційний ряд та варіаційну криву; формувати уявлення про значення знань про спадковість і мінливість у життєдіяльності людини; розвивати увагу, пам'ять, мову, мислення, уміння висловлювати судження, працювати в парах, порівнювати, аналізувати та узагальнювати інформацію, робити логічні висновки; виховувати ціннісне ставлення до всього живого, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії монозиготних близнюків у різному віці, окремих кісток, листки або хвоїнки рослин, фотографії або колекції комах.

Основні поняття: спадковість, мінливість, модифікаційна, комбінативна, мутаційна мінливість, спадкова і неспадкова мінливість, варіаційний ряд, варіаційна крива.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Привітання

III. Актуалізація опорних знань, повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Кросворд з ключовим словом (учитель пропонує учням розгадати кросворд, застосовуючи знання, яких вони набули в ході останніх уроків, у результаті чого вони дізнаються ключове слово теми сьогоднішнього уроку)

Кросворд наведено в електронному додатку.

Після того як учні відгадають ключове слово, учитель повідомляє тему уроку, допомагає їм визначити його мету та завдання.

Вправа «Асоціативний кущ»

Умови виконання та схему до вправи «Асоціативний кущ» наведено в електронному додатку.

Отже, мінливість — це зміни, що пов'язані зі спадковістю і ведуть до появи нащадків, відмінних від батьків.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення фотографій (фотографії монозиготних близнюків у різному віці розміщують на дошці або проектують на екран)

Питання для обговорення фотографій наведено в електронному додатку.

Епіграф уроку

Є лише два способи прожити своє життя. Перший — так, нібито ніяких див не існує.

Другий — так, нібито все на світі є дивом.

Альберт Ейнштейн

V. Вивчення нового матеріалу

1. Мінливість та її форми

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схем (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 132 школярі мають схарактеризувати поняття «мінливість», ознайомитись з основними формами мінливості, узагальнивши їх у схемах)

Інформацію про мінливість наведено в електронному додатку.

2. Модифікаційна мінливість

Повідомлення учнів, розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (в ході розповіді вчителя, повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 132-133 школярі мають схарактеризувати модифікаційну мінливість, дати визначення поняттям «модифікаційна мінливість» та «модифікації» й записати їх у зошити)

Інформацію про модифікаційну мінливість наведено в електронному додатку.

3. Статистичні закономірності модифікаційної мінливості

Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (в ході розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 132-133 школярі мають ознайомитись зі статистичними закономірностями модифікаційної мінливості та дати визначення поняттям «норма реакції», «варіативний ряд», «варіативна крива»)

Інформацію про статистичні закономірності модифікаційної мінливості наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Лабораторне дослідження мінливості у рослин і тварин (с. 228 у підручнику)

Алгоритм складання висновків та відповіді на нього наведено в електронному додатку.

Анаграма (на дошці написані слова, у яких перемішано порядок букв, учні мають встановити правильну послідовність, після чого дати визначення отриманому слову)

КОСВАПДІСТЬ, СІТВИМЛІНЬ, ІКАФІЯЦИДОМ.

Відповіді: СПАДКОВІСТЬ, МІНЛИВІСТЬ, МОДИФІКАЦІЯ.

Робота з підручником (учням пропонують відповісти на запитання 3 після § 33)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 33, вивчити терміни.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темою «Комбінативна мінливість», «Мутаційна мінливість» або «Гуго де Фріз та його внесок у вчення про мутаційну мінливість».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують відповісти на запитання 1-2 після § 33)

Вправа «Незакінчене речення» (учням пропонують доповнити будь-яку з представлених фраз)

«На уроці я дізнався, що...»

«Мені особливо сподобалось...»

«Цікавим виявилося...»

«Раніше я не знав, що...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити