Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Закономірності успадкування ознак
Форми мінливості

Мета уроку: ознайомити з особливостями комбінативної та мутаційної мінливості, основними положеннями мутаційної теорії; поглибити знання про форми мінливості, розкрити значення Гуго де Фріза у вивченні мутаційної мінливості; продовжувати формувати уявлення про значення знань про спадковість і мінливість у життєдіяльності людини; продемонструвати відмінності між модифікаційною та мутаційною мінливістю; розвивати увагу, уяву, пам'ять, мову, мислення, уміння висловлювати судження, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я та ціннісне ставлення до всього живого, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися впродовж життя, спілкуватися державною мовою, історична, соціальна, комунікативна, загальнокультурна, здоров'язбережувальна, екологічна грамотність, обізнаність і самовираження у сфері культури, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність.

Матеріали та обладнання: таблиці «Закони Г. Менделя», «Проміжне успадкування ознак», фотографія Гуго де Фріза, С. і. Коржинського, малюнки та фотографії ознак, що демонструють різні форми мінливості (модифікаційну, комбінативну, мутаційну), родинне фото.

Основні поняття: комбінативна та мутаційна мінливість, спадкова і неспадкова мінливість, гетерозис, мутація.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення цитати

Зміни породжують зміни.

Чарльз Діккенс

— Що мав на увазі англійський письменник?

— Як ця цитата може бути пов'язана з темою, яку ми вивчаємо?

— Чи важливою властивістю для організмів є мінливість? Чому?

Учитель підводить учнів до розуміння того, що всі форми мінливості мають певне значення для життя окремого організму і видів у цілому. Так, модифікаційні зміни допомагають пристосуватися до умов, комбінативні забезпечують різноманітність на планеті, мутаційні є матеріалом для еволюції.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографії (будь-яке родинне фото розміщують на дошці або проектують на екран; учитель пропонує учням уважно його розглянути і відповісти на кілька запитань)

— Чиє спільні ознаки між членами цієї родини?

— Що їх відрізняє один від одного?

— Проявом якої форми мінливості це є?

Учитель підводить учнів до розуміння теми уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

Методична порада

Краще взяти фото родини якоїсь дуже відомої особи — письменника, композитора, правителя тощо. Таким чином учні зможуть відчути практичну спрямованість біологи, зв'язок із життям, до того ж це сприятиме формуванню історичної та загальнокультурної компетентності. Бажано, щоб на фото було представлено кілька поколінь.

IV. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Вправа «Біологічний бій» (учитель пропонує учням провести інтелектуальний бій: учням необхідно «атакувати» один одного термінами або поняттями, що були вивчені протягом минулого уроку)

Приклади термінів: спадковість, мінливість, модифікація, норма реакції, варіаційний ряд, варіаційна крива.

Фронтальна бесіда

Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Комбінативна мінливість

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, розповідь учителя, складання схеми, словникова робота (за допомогою інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, тексту підручника на с. 133-135 та розповіді вчителя школярі мають ознайомитись із особливостями комбінативної мінливості, визначити її причини, склавши схему, дати визначення поняттям «комбінативна мінливість» та «гетерозис»)

Відомості про комбінативну мінливість наведено в електронному додатку.

1. Мутаційна мінливість

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, розповідь учителя, складання схеми (за допомогою інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, тексту підручника на с. 136 та розповіді вчителя школярі мають скласти схему будови нервової системи людини)

Відомості про мутаційну мінливість наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Біологічний диктант», самостійна письмова робота (учитель пропонує учням заповнити пропущені у реченнях слова)

Завдання біологічного диктанту та відповіді на нього наведено в електронному додатку.

Методична порада

Після проведення самостійної роботи доцільно організувати взаємоперевірку.

Робота з підручником (учням пропонують відповісти на запитання 4-6 після § 33)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 33-34, вивчити будову нервової системи.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Історія вивчення мутагенезу», «Види мутацій» або «Мутагени».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Вправа «Мікрофон»

— Що найбільше запам'ятали про спадкову мінливість?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити