Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Закономірності успадкування ознак
Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій

Мета уроку: сформувати поняття «мутації», «мутагени»; ознайомити з видами мутацій, різноманітними класифікаціями мутацій; розкрити причини та наслідки мутацій; навести конкретні приклади мутацій; розвивати увагу, спостережливість, пам'ять, мову, мислення, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, працювати в парах; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я та ціннісне ставлення до всього живого, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета, розширювати кругозір учнів.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: малюнки й фотографії ознак, що демонструють різні види мутаційної мінливості та мутагенів, малюнки мутантів з різноманітних коміксів.

Основні поняття: мутаційна мінливість, мутації, мутагени, мутагенез, генні (точкові), хромосомні, геномні мутації, фізичні, хімічні, біологічні мутагени.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Вправа «Пошта», робота в парах (учням пропонують віднести «листи» — твердження про певний вид мінливості до відповідних «скриньок» — видів мінливості)

Завдання та відповіді до вправи «Пошта» наведено в електронному додатку.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Фронтальна бесіда, обговорення фотографій та малюнків (фотографії мутаційних ознак рослин і тварин, а також малюнки мутантів з різноманітних коміксів розміщують на дошці або проектують на екран)

Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Знання є скарб, але охоронець його — розум.

Пенн Вільям

Слово вчителя

Сподіваюся, що сьогодні в ході уроку ви зможете надбати багато скарбів, а ваш охоронець розум буде зберігати їх дуже довго, щоб використати не лише сьогодні й зараз, а й через багато років.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Види мутацій

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схем, заповнення таблиці (за допомогою інформації, що окремі учні готували як індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 136-138 школярі мають схарактеризувати основні види мутацій, склавши схеми та заповнивши таблицю)

Пригадаймо, що мутації— це якісні та структурні зміни генетичного матеріалу. Існує декілька класифікацій мутацій.

Схеми видів мутацій, таблицю «Види мутацій» і цікавий факт про анеуплоїдію наведено в електронному додатку.

2. Історія вивчення мутагенезу

Повідомлення учнів, розповідь учителя, словникова робота (за допомогою інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, та розповіді вчителя школярі мають ознайомитися з історією вивчення мутагенезу, сформулювати та записати до зошитів поняття «мутагенез»)

Історію вивчення мутагенезу наведено в електронному додатку.

3. Мутагени

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схем, словникова робота (за допомогою тексту підручника на с. 138-139 та додаткової інформації, що окремі учні готували як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають дати визначення поняття «мутагени» і записати його до зошитів, скласти схеми, у яких визначити основні види мутагенів, навести конкретні приклади мутагенів, розкрити їх позитивне та негативне значення)

Інформацію про мутагени та схеми їх класифікації наведено в електронному додатку.

Цікавий факт

Вперше штучні мутації було отримано 1925 року Г. А. Надсеном та Г. С. Філіпповим у дріжджів дією радіоактивного випромінювання радію.

Ряд вірусів умовно відносять до хімічних мутагенів (адже мутагенним чинником вірусів є їхні нуклеїнові кислоти — ДНК або РНК).

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Кросворд», робота в парах (учням пропонують розгадати кросворд за вивченою темою, обговоривши завдання в парі)

Кросворд наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 2,5-7 після §34)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 34, вивчити терміни, завдання 8 письмово.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Генетика людини», «Спадкові захворювання людини» або «Генетичне консультування».

Слід нагадати учням, які готували проекти за темами «Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак» або «Родовід родини видатних людей», про необхідність презентації'.

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1,3-4 після §34)

Вправа «Я запам'ятав» (учням пропонують назвати те, що найбільше запам'ятали під час уроку)

Обговорення цитати

Як приємно знати, що ти щось дізнався!

Мольер


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити