Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Закономірності успадкування ознак
Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування

Мета уроку: ознайомити з особливостями генетики людини, з найбільш поширеними спадковими захворюваннями; розкрити значення медико-генетичного консультування; поглибити знання про вплив на потомство шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних речовин); удосконалювати навички складання схем схрещування й розв'язування елементарних генетичних задач; поглибити знання про успадкування ознак; проектно-технологічні навички; розвивати увагу, спостережливість, пам'ять, мислення, мову, уміння висловлювати судження, аналізувати та узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я та всього живого, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, проектно-технологічна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії людей, які мають спадкові захворювання, портрети Ф. Гальтона, С. М. Давиденкова, Дж. Тійо, А. Левана, Ж. Лежена, Дж. Л. Дауна, П. Якобса, Й. Стренга, Т. І. Юдіна, Б. М. Маньківського.

Основні поняття: генетика людини, спадковість, мінливість, мутації, генетичне консультування.

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Фронтальна бесіда, проблемне питання

Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

Учитель повідомляє учням тему уроку, допомагає визначити його мету та завдання.

III. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Здоров'я до того переважує всі інші блага життя, що воістину здоровий жебрак щасливіший за хворого короля.

Артур Шопенгауер

IV. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Гра «Склади слова»

Завдання та відповіді до гри «Склади слова» наведено в електронному додатку.

Тест на відповідність (учні мають зіставити терміни та поняття, які їх стосуються)

Завдання та відповіді до тесту наведено в електронному додатку.

Фронтальна бесіда (обговорення письмових відповідей на запитання 8 після § 34)

V. Вивчення нового матеріалу

1. Генетика людини

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, розповідь учителя, словникова робота, складання схеми (за допомогою повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, тексту підручника на с. 140 та розповіді вчителя школярі мають ознайомитися з особливостями генетики людини, сформулювати поняття «генетика людини» та записати його до зошитів, визначити основні розділи генетики людини, склавши схему)

Інформацію про генетику людини та історію її розвитку наведено в електронному додатку.

2. Спадкові захворювання

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми, словникова робота (за допомогою інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 140-143 школярі мають сформулювати та записати до зошитів поняття «спадкові захворювання», ознайомитися з основними видами спадкових захворювань людини, визначити їх причини)

Інформацію про спадкові захворювання наведено в електронному додатку.

3. Генетичне консультування

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми, словникова робота (за допомогою інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 140-143 школярі мають сформулювати та записати в зошити поняття «спадкові захворювання», ознайомитися з основними видами спадкових захворювань людини, визначити їх причини)

Інформацію про медико-генетичне консультування наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Пошта», робота в парах (учням пропонують віднести «листи» — приклади певного виду мінливості до відповідних «скриньок» — видів мінливості)

Завдання та відповіді до вправи «Пошта» наведено в електронному додатку.

Презентація проектів за темами «Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак» або «Родовід родини видатних людей» (випереджальне домашнє завдання)

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 4-6 після §35)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 35, запитання 7 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Сучасні методи молекулярної генетики» або «Значення методів молекулярної генетики».

Методична порада

Краще заздалегідь роздати теми повідомлень (зміст уроку № 42).

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-3 після §35)

«Піраміда знань»

Завдання до вправи «Піраміда знань» наведено в електронному додатку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити