Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Хімічний склад клітини та біологічні молекули
Органічні молекули. Поняття про біологічні макромолекули - біополімери

Мета уроку: ознайомити з основними органічними молекулами, що входять до складу живих організмів, поняттями «мономери», «полімери», «біополімери»; формувати знання про особливості будови та основні джерела органічних речових, значення різних продуктів харчування у раціоні людини; формувати уявлення про найбільш поширені біополімери; розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, мову, уміння порівнювати та узагальнювати, систематизувати набуту інформацію; виховувати розуміння цінності всіх живих організмів і природи в цілому, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкуватися державною мовою, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Білки», «Ліпіди», «Вуглеводи», «Нуклеїнові кислоти», малюнки продуктів харчування, анкети для учнів.

Основні поняття: органічні та неорганічні речовини, мономери, біополімери, білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, АТФ, амінокислоти, нуклеотиди, моносахариди, полісахариди.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Наука лише тоді благотворна, коли ми її приймаємо не лише розумом, але і серцем. Д. І. Менделєєв

Слово вчителя

Сподіваюся, що сьогодні на уроці ви зможете відкрити для науки не лише свій розум, а й серце. Як наслідок ви отримаєте знання про хімічні речовини, які дуже важливі для живих організмів.

III. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

«Вірю — не вірю» (учням пропонують виконати завдання, в якому вони мають погоджуватись або не погоджуватись із твердженнями. Можна проводити фронтально усно (за браком часу), але краще письмово у вигляді самостійної роботи)

Завдання та відповіді до вправи наведено в електронному додатку.

Обговорення таблиці (у ході обговорення таблиці 3.1 нас. 12 учні згадують хімічний склад клітини і порівнюють органічні та неорганічні речовини)

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Фронтальна бесіда, обговорення малюнків

Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

Учитель формулює тему уроку, разом з учнями визначає його мету і завдання.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Органічні речовини. Полімери та мономери

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 12-15 учні мають схарактеризувати поняття «органічні речовини», «полімери», «біополімери», «мономери»)

Визначення понять наведено в електронному додатку.

Цікавий факт

Окрім природних І штучних полімерів (які є перетвореними природними) людина також створює синтетичні полімери, без яких уже не може обійтися жодна галузь техніки.

2. Різноманіття органічних речовин

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми, заповнення таблиці (у ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника на с. 13-15 учні мають скласти схему, доповнивши її прикладами, та заповнити таблицю, схарактеризувавши основні органічні речовини живих організмів)

Схему «Органічні речовини» й таблицю «Основні органічні речовини живих організмів» наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Куб» (на гранях кубу написані певні завдання, учитель кидає куб учням, а вони, впіймавши його, мають виконати те завдання, яке буде написане зверху. Завдання будуть стосуватися понять, які з'являтимуться на екрані, або вчитель просто буде називати їх)

Завдання на гранях кубу: «Опишіть це», «Поясніть чому це важливо», «Порівняйте це», «Візуалізуйте це», «Поставте запитання про це», «Поясніть з чим це пов'язане».

Приклади термінів: органічні речовини, мономери, полімери, білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-3 після §3)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 3, питання 7 усно, питання 8 (додатково), вивчити терміни.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Історія вивчення білків», «Структурна організація білків», «Різноманіття білків у живих організмах» або «Значення білків для живих організмів».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 4-6 після §3)

Заповнення анкети

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Де в житті вам знадобляться ці знання?

3. Яку оцінку за роботу на уроці ви поставили б своєму сусіду по парті? Чому?

4. Яку оцінку за роботу на уроці ви поставите собі?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити