Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Закономірності успадкування ознак
Сучасні методи молекулярної генетики

Мета уроку: ознайомити із сучасними методами молекулярної генетики; розкрити значення молекулярних методів діагностики в сучасній генетиці; удосконалювати навички складання схем схрещування й розв'язування елементарних генетичних задач; розвивати увагу, уяву, спостережливість, пам'ять, мову, мислення, уміння працювати в групах, висловлювати судження, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я, ціннісне ставлення до всього живого, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: таблиці «Закони Г. Менделя», «Успадкування, зчеплене зі статтю», дидактичні картки зі смайликами, ватмани, маркери.

Основні поняття: молекулярна генетика, ДНК, нуклеотиди, гени, клонування, секвенування, рекомбінація.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Ми живемо в епоху, коли відстань від найбільш божевільних фантазій до абсолютно реальної дійсності скорочується з неймовірною швидкістю.

Максим Горький

Слово вчителя

Темпи сучасного розвитку науки є просто неймовірними порівняно, наприклад, з минулим або, тим паче, позаминулим століттям. Біологія, як наука, просто змушена постійно розвиватися. Це пов'язано із задоволенням різних потреб людини: лікування та профілактика хвороб, боротьба з безпліддям, збільшення кількості продуктів харчування тощо. Саме тому з'являються різноманітні галузі біології, які спрямовані на вирішення певних проблем людства. Однією з таких галузей є молекулярна генетика.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Учитель повідомляє учням тему уроку, спільно з ними визначає його мету та завдання. Звертає увагу на те, що протягом уроку учні працюватимуть у чотирьох групах.

IV. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань учнів

Вправа «Вірю — не вірю» (учням пропонують виконати завдання, в якому вони мають погоджуватись або не погоджуватись із твердженнями. Кожна група виконує завдання окремо, після виконання результати перевіряють фронтально)

Завдання та відповіді до вправи «Вірю — не вірю» наведено в електронному додатку.

Фронтальна бесіда (обговорення усних відповідей на запитання 7 після § 35)

V. Вивчення нового матеріалу

1. Молекулярна генетика

Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми (за допомогою тексту підручника на с. 144-145 та розповіді вчителя учні мають сформулювати та записати до зошитів поняття «молекулярна генетика», визначити з якими науками вона тісно пов'язана та на що направлена, склавши схему)

Відомості про молекулярну генетику наведено в електронному додатку.

2. Методи молекулярної генетики

Частково-пошукова робота з підручником та додатковим матеріалом, робота в групах, заповнення таблиці (використовуючи текст підручника на с. 144-145 та додатковий матеріал, що учні готували як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають ознайомитись із основними сучасними методами молекулярної генетики, заповнивши таблицю; після виконання завдання групи відбувається фронтальне обговорення всіх методів, у ході якого учасники груп доповнюють таблиці в зошитах)

Завдання для груп і таблицю «Методи молекулярної генетики» наведено в електронному додатку.

3. Значення методів молекулярної генетики

Частково-пошукова робота з підручником та додатковим матеріалом, робота в групах, заповнення алгоритму (використовуючи текст підручника на с. 145 та додатковий матеріал, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають з'ясувати яке значення мають методи молекулярної генетики для людства і по ходу заповнити алгоритм; результати перевіряють фронтально у ході бесіди з учителем)

Можливості, які дають методи молекулярної генетики:

1. Виявляти та ідентифікувати _____ у генах. 2. Діагностувати ____ шляхом визначення нуклеотидної послідовності генів. 3. Здійснювати генетичний аналіз ____ батьків та дітей. 4. Ідентифікувати ____ людини за ДНК. 5. Видаляти та синтезувати ____ з ДНК.

Відповіді: 1. Мутації. 2. Спадкові захворювання. 3. ДНК. 4. Особистість. 5. Гени.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 6-7 після §36)

Задача, робота в групах (кожна група розв'язує завдання самостійно, результати представляють по черзі біля дошки)

Текст задачі та відповідь до неї наведено в електронному додатку.

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 36, повторити § 28-36, розв'язати тести після § 36 усно.

Учитель має повідомити учням про те, що їм необхідно буде на наступному уроці працювати у трьох командах, тому пропонує визначити склад команди, обрати капітана, придумати назву та гасло команди.

2. Індивідуальне завдання: підготувати емблеми для команд.

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 5, 8 після §36)

Склади синквейн (учням пропонують скласти неримований вірш)

Алгоритм і приклад складання синквейну наведено в електронному додатку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити