Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Еволюція органічного світу
Популяції живих організмів та їх основні характеристики

Мета уроку: сформувати поняття «популяція», «еволюція»; ознайомити з особливостями популяцій різних видів живих організмів, їх основними характеристиками, типами та структурою; розкрити значення популяції як елементарної одиниці еволюції; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, уміння працювати в групах, висловлювати судження, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, товариські відносини, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися впродовж життя, спілкуватися державною мовою, спілкування іноземними мовами, соціальна, комунікативна, загальнокультурна, історична, математична, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії популяцій різних тварин, рослин і людини.

Основні поняття: популяція, ареал, біомаса, чисельність, смертність, народжуваність, генофонд, статевий диморфізм, етологія.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій (фотографії популяцій різних тварин, рослин і людини розміщують на дошці або проектують на екран)

Питання для обговорення фотографій наведено в електронному додатку.

III. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань учнів

Вправа «Асоціативний кущ» (використовуючи знання з різних предметів та власного життєвого досвіду, вчитель пропонує учням назвати те, що можна пов'язати зі словом «популяція»)

Схему до вправи «Асоціативний кущ» наведено в електронному додатку.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Разюча мудрість природи, яка за такого нескінченного розмаїття зуміла всіх урівняти!

Еразм Роттердамський

Слово вчителя

Усі живі організми функціонують за однаковими принципами, адже мають певні властивості живого. Так само і популяції живих організмів мають однакові характеристики і функціонують за однаковими принципами незалежно від того, чи це популяція слонів у Південній Африці, чи популяція людей — мешканців України. Сподіваюся, що знання, отримані сьогодні вами на уроці, зможуть розкрити вам механізм функціонування будь- яких популяцій та їхнє значення у природі.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Популяція

О Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми (в ході повідомлень учнів та за допомогою тексту підручника на с. 152-153 школярі мають сформулювати поняття «популяція», «елементарна популяція», «екологічна популяція», «географічна популяція» та записати їх у зошити, скласти схему, в яких відобразити типи популяцій)

Основні відомості про популяції наведено в електронному додатку.

2. Характеристики популяції

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником (учитель пропонує учням за допомогою тексту підручника на с. 152-153 та інформації, що діти готували як індивідуальне домашнє завдання, визначити основні характеристики популяції)

Основні характеристики популяції наведено в електронному додатку.

3. Структура популяції

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схем (за допомогою тексту підручника на с. 152-153 та повідомлень, що учні готували як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають визначити структури популяцій та описати їх)

Інформацію про структуру популяції наведено в електронному додатку.

4. Популяція як елементарна одиниця еволюції

Частково-пошукова робота з підручником, розповідь учителя (в ході розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 149, 153 учні мають сформулювати та записати до зошитів визначення поняття «еволюція» і з'ясувати чому популяція є елементарною одиницею еволюції)

Відомості про популяцію як елементарну одиницю еволюції наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Робота в парах (учням пропонують проаналізувати зміни в популяціях населення Німеччини, України та Польщі за період з I960 по 2010 роки, попрацювавши з графіком)

Графік наведено в електронному додатку.

Таке завдання сприятиме формуванню не лише біологічних, а й географічних, історичних та економічних предметних компетентностей, а також соціальної та громадянської компетентностей.

Вправа «Біодиктант», самостійна письмова робота (учням пропонують доповнити речення словами, яких не вистачає)

Завдання та відповіді до вправи «Біодиктант» наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-6 після § 38)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 38, вивчити терміни та характеристику популяцій.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Еволюційні фактори», «Види боротьби за існування» або «Види природного добору».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після § 38)

Робота з дидактичними картками (учні отримують картки зі смайликами, вони мають поставити позначку поряд з тим зображенням, яке відбиває їхні емоції від уроку)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити