Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Еволюція органічного світу
Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін

Мета уроку: ознайомити з основними факторами еволюції, видами природного добору та боротьби за існування на конкретних прикладах; сформувати поняття «еволюційні фактори», «дрейф генів», «хвилі життя», «ізоляція», «міграція», «боротьба за існування», «природний добір», «стабілізуючий добір», «рушійний добір», «дизруптивний добір», «статевий добір»; поглибити знання учнів про статевий диморфізм; розкрити механізми первинних еволюційних змін, значення природного добору та інших факторів для еволюції; розвивати увагу, пам'ять, гнучкість мислення, мову, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причин- но-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, формувати науковий світогляд, інтерес до предмета, розширювати кругозір учнів.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися впродовж життя, спілкуватися державною мовою, соціальна, комунікативна, загальнокультурна, історична, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: малюнки та фотографії еволюційних факторів, фотографії різних ссавців, прикладів природного добору, боротьби за існування, портрети Ч. Дарвіна, А. Уоллеса, І. І. Шмальгаузена.

Основні поняття: ізоляція, дрейф генів, хвилі життя, природний добір (стабілізуючий, рушійний, розриваючий, статевий).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Гра «Фанти» (вчитель тримає мішечок, у якому лежать аркуші із запитаннями — «фанти», учні по черзі тягнуть фанти і відповідають)

Приклади запитань до гри «Фанти» наведено в електронному додатку.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення фотографій (фотографії різноманітних ссавців розміщують на дошці або проектують на екран; учитель пропонує переглянути кілька фотографій і спробувати відповісти на запитання)

— Чому ссавці такі різноманітні? (Перш за все це пов'язано з пристосуванням до середовища існування)

— У ході якого процесу вони стали такими різноманітними? (Еволюції)

— Які чинники, на вашу думку, могли цьому сприяти? (Учні наводять можливі варіанти.)

— Тож, напевно, ви вже здогадались якою буде тема сьогоднішнього уроку?

Учитель допомагає учням сформулювати тему уроку, визначити його мету та завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Девіз уроку

Знання обмежені, тоді як уява охоплює цілий світ, стимулюючи прогрес і народжуючи еволюцію.

Альберт Ейнштейн

Слово вчителя

Сподіваюся, що сьогодні на уроці ваша діяльність не буде обмежена лише знаннями, а ви зможете долучити уяву, і це допоможе вам опанувати якомога більше матеріалу!

Вправа «Телеграма» (учитель пропонує учням скласти коротку телеграму самому собі, в якій висловити побажання та очікування від уроку)

V. Вивчення нового матеріалу

1. Еволюційні фактори

Повідомлення учнів, розповідь учителя, складання схем, словникова робота (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, розповіді вчителя та за допомогою тексту і таблиці підручника на с. 154-155 школярі мають схарактеризувати основні еволюційні фактори, склавши схеми, дати визначення поняттям «дрейф генів», «ізоляція», «популяційні хвилі»)

Відомості про еволюційні фактори наведено в електронному додатку.

2. Боротьба за існування

Повідомлення учнів, розповідь учителя, складання схеми (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та розповіді вчителя школярі мають схарактеризувати основні форми боротьби за існування та навести приклади таких форм)

Відомості про боротьбу за існування наведено в електронному додатку.

3. Природний добір

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми (в ході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та за допомогою тексту підручника і таблиці на с. 155 школярі мають сформулювати та записати визначення поняття «природний добір», схарактеризувати основні типи та форми природного добору з конкретними прикладами)

Відомості про природний добір наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Снігова куля» (учитель називає прізвище учня, і пропонує йому назвати термін, вивчений на уроці, і дати йому визначення. Після цього учень називає прізвище однокласника, який повторює вже назване та називає ще один термін і дає йому визначення, і так далі)

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 2-5, 7-9 після § 39)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 39, вивчити терміни, запитання 10 усно.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Критерії виду», «Видоутворення» або «Мікроеволюція».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1, б після § 39)

Обговорення цитати

Виживає не найсильніший і не найрозумніший, а той, хто краще пристосовується до змін.

Чарльз Дарвін


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити