Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Еволюція органічного світу
Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції

Мета уроку: ознайомити з історією розвитку еволюційних поглядів, основними положеннями еволюційної теорії Ч. Дарвіна та сучасної еволюційної теорії; схарактеризувати відмінності між теорією Ч. Дарвіна та сучасною еволюційною теорію; розкрити роль учених у розвитку еволюційних поглядів, роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції; показати адаптації як результат еволюційних процесів; сформувати поняття «конвергенція», «дивергенція», «паралелізм»; розвивати увагу, пам'ять, мову, логічне та критичне мислення, уміння працювати в групах, структурувати, аналізувати й узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити логічні висновки; виховувати ціннісне ставлення до всього живого, товариські відносини, інтерес до біології та історії, формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися впродовж життя, спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності, історична, комунікативна, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії або малюнки видатних учених (Демокрита, Геракліта, Лукреція, К. Ліннея, Ж. Бюффона, Ж. Б. Ламарка, Ж. Кюв'є, Ч. Дарвіна, В. О. Ковалевського, Г. Осборна), фотографії палеонтологічних доказів еволюції.

Основні поняття: еволюція, еволюційне вчення, ламаркізм, дарвінізм, синтетична теорія еволюції, макроеволюція, біологічний прогрес, біологічний регрес, ароморфоз, ідіоадаптація, дегенерація, адаптація, аналогії, гомології, рудименти, атавізми.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Гра «Хрестики-нулики»

Умови гри та приклади запитань до гри «Хрестики-нулики» наведено в електронному додатку.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення портрета (портрет Ч. Дарвіна розміщують на дошці або проектують на екран; учитель пропонує учням висловити думку про те, чи відома їм ця особа і чим саме)

Учитель підводить учнів до розуміння теми уроку, разом з ними визначає його мету та завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення цитати

Хто володіє минулим, тому належить майбутнє.

Джордж Оруел

— Що мав на увазі британський письменник?

— Чому важливо знати минуле?

— Сьогодні у нас буде багато можливостей дізнатися про минуле і порівняти його із сучасністю. Сподіваюся, ідо завдяки цьому вам стане зрозуміло яким же чином утворилося таке розмаїття живої природи на нашій планеті!

V. Вивчення нового матеріалу

1. Розвиток еволюційних поглядів

Робота в групах, метод «Ажурна пилка», частково-пошукова робота з підручником та додатковим матеріалом, заповнення таблиці

Зміст етапу наведено в електронному додатку.

2. Напрямки і шляхи макроеволюції

Повідомлення учнів, розповідь вчителя, словникова робота, складання схеми (вході повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та розповіді вчителя школярі мають сформулювати та записати поняття «макроеволюція», визначити основні напрямки та шляхи макроеволюції)

Відомості про напрямки і шляхи макроеволюції наведено в електронному додатку.

3. Адаптація як результат еволюційного процесу

Розповідь учителя, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, складання схеми (в ході розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 160 учні мають пригадати поняття «адаптація», визначити основні групи адаптацій, склавши схему)

Відомості про адаптацію наведено в електронному додатку.

4. Докази макроеволюції

Розповідь учителя, повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми, робота в групах, заповнення таблиці (в ході розповіді вчителя та за допомогою тексту підручника на с. 160 учні мають пригадати поняття «адаптація», визначити основні групи адаптацій, склавши схему)

Інформацію про докази мікроеволюції наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Вірю — не вірю», робота в групах

Умови проведення, завдання та відповіді до вправи «Вірю — не вірю» наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-4 після § 37, запитання 3-6 після § 41)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 37, запитання 5-6 усно (додатково), опрацювати § 41, вивчити терміни.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентація за темою «Антропогенез» або «Етапи еволюції людини».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після §37 та 41)

Заповнення анкети

Питання анкети наведено в електронному додатку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити