Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Еволюція органічного світу
Еволюція людини. Етапи еволюції людини

Мета уроку: ознайомити з етапами еволюції людини; розкрити причини та механізм еволюції людини; сформувати уявлення про вплив природних і соціальних факторів на еволюцію людини; розвивати увагу, спостережливість, пам'ять, мислення, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати дбайливе ставлення до людей, товариські відносини, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися впродовж життя, спілкуватися державною та іноземними мовами, математична компетентність, соціальна і громадянська компетентності, ініціативність і підприємливість, обізнаність і самовираження у сфері культури, основні компетентності у природничих науках і технологіях, комунікативна, історична, інформаційно-цифрова компетентність, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: малюнки й фотографії прадавніх та сучасних людей.

Основні поняття: еволюція, антропогенез, гомініди, гомініни, дріопітек, накаліпітек, сахельантроп, орорін, ардіпітек, австралопітек, неандерталець, людина уміла, людина працююча, людина прямоходяча, людина-попередник, гейдельберзька людина, кроманьонець, людина розумна.

Тип уроку: засвоєння нових знань, урок-гра (урок-екскурсія).

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Історія — скарбниця наших діянь, свідок минулого, приклад і повчання для теперішнього, пересторога для майбутнього.

М. Сервантес

Слово вчителя

Слово вчителя наведено в електронному додатку.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

Анаграма

Умови виконання, завдання та відповіді до вправи «Анаграма» наведено в електронному додатку.

Фронтальна бесіда (учням пропонують усно відповісти на запитання 5-6 після § 37)

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Фронтальна бесіда, обговорення малюнків (малюнки й фотографії прадавніх та сучасних людей розміщують на дошці або проектують на екран; учитель пропонує уважно розглянути їх та відповісти на запитання)

Питання до фронтальної бесіди, путівник екскурсії та таблицю «Етапи еволюції людини» наведено в електронному додатку.

V. Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальна бесіда (учитель пропонує учням пригадати, що їм відомо про людину як вид, згадати її систематичне положення (матеріал першого уроку 8 класу))

Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.

VI. Вивчення нового матеріалу

1. Від приматів до людини

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці «Етапи еволюції людини» (за допомогою повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 164-167 школярі мають схарактеризувати певний етап еволюції людини)

Повідомлення учнів наведено в електронному додатку.

2. Ранні представники родини Люди (Hominidae)

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці (за допомогою повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 164 школярі мають схарактеризувати певний етап еволюції людини)

Повідомлення учнів наведено в електронному додатку.

3. Австралопітеки та їхні нащадки

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці (за допомогою повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 165 школярі мають схарактеризувати певний етап еволюції людини)

Повідомлення учнів наведено в електронному додатку.

4. Від перших представників родини Людина (Ното) до сучасних Homo sapiens

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, словникова робота, заповнення таблиці (за допомогою повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на с. 165-166 школярі мають схарактеризувати певний етап еволюції людини)

Повідомлення учнів наведено в електронному додатку.

5. Фактори антропогенезу

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, розповідь учителя, складання схеми (за допомогою повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, розповіді вчителя та тексту підручника на с. 166-167 школярі мають визначити основні фактори еволюції людини)

Схему «Фактори еволюції людини» наведено в електронному додатку.

VII. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Пазл, або Зворотний кроссенс», робота в групах

Зразок кроссенсу наведено в електронному додатку.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 5 після § 42)

VIII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 42, запитання 6 усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Креаціонізм», «Теорія панспермії», «Гіпотеза мимовільного зародження», «Біохімічна гіпотеза», «Гіпотеза стаціонарного стану».

IX. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1 -4 після § 42)

Обговорення цитати

Природа вічний зразок мистецтва, а найвизначніший та найблагородніший предмет у природі — людина.

Віссаріон Бєлінський

Вправа «Мікрофон»

— Як швидко, на вашу думку, еволюціонує сучасна людина?

Цікавий факт про еволюцію людини наведено в електронному додатку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити