Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Еволюція органічного світу
Світоглядні та наукові погляди на походження й історичний розвиток життя

Мета уроку: ознайомити з найбільш поширеними теоріями виникнення життя на Землі, основними етапами виникнення життя за теорією абіогенезу; сформувати уявлення про час і місце зародження життя на Землі; формувати навички роботи в групі; розвивати уяву, увагу, спостережливість, пам'ять, мову, мислення, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати ціннісне ставлення до всього живого на планеті, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд, розширювати кругозір учнів.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії О. І. Опаріна, Дж. Холдейна.

Основні поняття: мимовільне зародження, креаціонізм, панспермія, стаціонарний стан, абіогенез, хімічна еволюція, РНК-світ.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Тест на співвідношення (учні мають зіставити терміни та їх характеристику; можна проводити у вигляді самостійної роботи, роботи в парах, малих групах або фронтально)

Завдання та відповіді до тесту наведено в електронному додатку.

Фронтальна бесіда (учням пропонують усно відповісти на запитання 6 після § 42)

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Завдання «Три мішечки»

Умови виконання завдання наведено в електронному додатку.

Слово вчителя

— Якби в мене був четвертий мішечок, щоб ви в нього поклали? (Гриб, адже він також є живим і має клітинну будову)

— А як ви гадаєте, звідки ці організми з'явилися на нашій планеті? (Учні висувають свої версії, учитель заслуховує їх, але не виправляє)

— Тож, напевно, ви здогадались якою буде тема уроку.

Учитель чітко формулює тему уроку, допомагає учням визначити його мету та завдання.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Світ не просто існує, він ще і наповнений таємницею.

Освальд Шпенглер

V. Вивчення нового матеріалу

1. Гіпотези походження життя на Землі

О Частково-пошукова робота з підручником, розповідь учителя, складання схеми, заповнення таблиці (учитель пропонує швидко переглянути текст підручника на с. 168-171 і знайти погляди на походження життя на Землі, назвати їх; у ході бесіди учні разом з учителем складають схему; після цього вчитель пропонує розкреслити таблиці, які учні будуть заповнювати, працюючи в групах; слід звернути увагу, що кожна група характеризує певну гіпотезу, а обговорення результатів здійснюється фронтально)

Схему «Гіпотези походження життя» та таблицю «Гіпотези походження життя на Землі» наведено в електронному додатку.

2. Креаціонізм

Відомості про креаціонізм наведено в електронному додатку.

3. Гіпотеза мимовільного зародження

Відомості про гіпотезу мимовільного зародження наведено в електронному додатку.

4. Гіпотеза стаціонарного стану

Відомості про гіпотезу стаціонарного стану наведено в електронному додатку.

5. Гіпотези панспермії

Відомості про гіпотезу панспермії наведено в електронному додатку.

6. Біохімічні гіпотези виникнення життя на Землі

Відомості про біохімічні гіпотези виникнення життя на Землі наведено в електронному додатку.

Методична порада

Слід звернути увагу учнів на те, що на сьогодні біологи визнають як науковий тільки останній варіант. Панспермія також не суперечить науці, проте не є самостійною гіпотезою, оскільки просто переносить процес біохімічного виникнення життя в інші, позаземні, умови.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Куб» (на гранях кубу написані певні завдання, а саме: «Опишіть це», «Поясніть чому це важливо», «Порівняйте це», «Візуалізуйте це», «Поставте запитання про це», «Поясніть з чим це пов'язано». Учитель по черзі кидає учням куб, а вони, впіймавши його, мають виконати те завдання, яке буде написане зверху.

Завдання будуть стосуватися понять, які з'являтимуться на екрані (або вчитель записуватиме на дошці))

Приклади термінів: креаціонізм, панспермія, стаціонарний стан, мимовільне зародження, абіогенез, РНК-світ.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 2-4,6 § 43)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 43, запитання 7 письмово (додатково), тести після § 43 усно.

2. Індивідуальне завдання: підготувати 10 малюнків прадавніх тварин.

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1,5 § 43)

Вправа «Дзиґа»

Умови виконання вправи наведено в електронному додатку.

Обговорення цитати

Таємниця життя незбагненна, але ми не можемо відмовитися все ж таки пізнати її та зрозуміти.

Йоганн Вольфганг Ґете


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити