Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Біорізноманіття
Основи еволюційної філогенії та систематики

Мета уроку: сформувати поняття «систематика», «філогенія», «таксон»; ознайомити з особливостями еволюційної філогенїі та систематики, основними таксономічними категоріями рослин і тварин; розкрити значення систематики для вивчення живих організмів, роль К. Ліннея у систематиці; розвивати пам'ять, увагу, мову, спостережливість, мислення, уміння порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати ціннісне ставлення до всього живого, інтерес до предмета і природничих наук узагалі, формувати науковий світогляд.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури.

Матеріали та обладнання: фотографії різних живих організмів, портрет Карла Ліннея, анкети для учнів.

Основні поняття: таксон, систематика, філогенія, еволюція, філогенетичне дерево.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів, повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку Фронтальна бесіда (на дошці в довільному порядку або взагалі хаотично записують назви систематичних категорій; учитель пропонує учням відповісти на запитання)

— Що записано на дошці? (Назви систематичних категорій)

— Які з них вам відомі? Звідки? (Більшість відомі з курсу біології 6-7-х класів)

— Наведіть приклади таких категорій.

— Чи здогадалися ви про що йтиметься сьогодні на уроці?

Учитель повідомляє тему уроку, допомагає учням сформулювати його мету та завдання.

III. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Усе вдосконалює природа.

Tum Лукрецій Кар

Слово вчителя

Вивчаючи основи еволюційного вчення, ви вже помітили як природа вдосконалює все на Землі. Для того щоб легше було засвоювати еволюційні події та вивчати живі організми, людина створила такі науки, як систематика і філогенія. Чим саме вони можуть бути корисним? Давайте дізнаємось.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Біологічна систематика

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, пояснення вчителя, словникова робота, складання схем (за допомогою тексту підручника на с. 174-175, пояснень учителя та повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, школярі мають ознайомитися з історією систематики, сформулювати поняття «систематика», «таксон» та записати їх у зошити, визначити основні систематичні категорії царств Рослини та Тварини та записати їх у вигляді схеми)

Біологічна систематика — це наукова дисципліна, завданням якої є розробка принципів класифікації живих організмів і практичне застосування цих принципів до побудови системи органічного світу.

Методична порада

Варто звернути увагу учнів на те, що під класифікацією в систематиці розуміють опис і розміщення в системі не лише всіх існуючих, а й вимерлих організмів.

Відомості про історію систематики наведено в електронному додатку.

2. Філогенія

Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, пояснення вчителя, словникова робота, складання схем (за допомогою тексту підручника на с. 174-175, пояснень учителя та повідомлень учнів, які готували індивідуальне домашнє завдання, школярі мають сформулювати поняття «філогенія», «філогенетичне дерево» та записати їх у зошити, визначити основні особливості філогенезу та записати у вигляді схеми приклад філогенетичного дерева)

Відомості про філогенію та філогенетичне дерево наведено в електронному додатку.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Телефонний код» (учні мають розпізнати закодовані терміни та дати їм визначення)

Завдання до вправи «Телефонний код» наведено в електронному додатку.

Вправа «Збери до купи» (учні мають зібрати у правильному порядку таксони рослин та тварин. Роботу можна виконувати як фронтально, так і самостійно в зошитах або в парах)

Таксони: родина, клас, порядок, домен, рід, відділ, царство, тип, вид, порядок.

Відповіді: 1. Рослини: вид, рід, родина, порядок, клас, відділ, царство, домен. 2. Тварини: вид, рід, родина, ряд, клас, тип, царство, домен.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2,4 після §44)

VI. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 44, завдання б письмово, вивчити терміни та таксони.

2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темами «Віруси», «Бактерії», «Археї» або «Еукаріоти».

VII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2,4 після §44)

Заповнення анкети

1. Що нового ви дізналися на уроці?

2. Де в житті вам знадобляться ці знання?

3. Яку оцінку за роботу на уроці ви поставили б своєму сусіду по парті? Чому?

4. Яку оцінку за роботу на уроці ви поставите собі?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити