Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Біорізноманіття
Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти

Мета уроку: ознайомити з особливостями основних груп організмів: вірусів, бактерій, археїв, еукаріотів; сформувати поняття «домен»; продемонструвати філогенетичне дерево живих організмів, розвивати увагу, пам'ять, мислення, мову, уміння працювати в парах та групах, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити логічні висновки; виховувати ціннісне ставлення до всього живого, товариські відносини, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Компетентності, які формуються в учнів: уміння вчитися, спілкуватися державною мовою, соціальна, комунікативна, історична, загальнокультурна, здоров'язбережувальна, науково-природнича.

Матеріали та обладнання: таблиці «Віруси», «Бактерії», малюнки та фотографії різних представників вірусів, бактерій, археїв та еукаріотів.

Основні поняття: віруси, бактерії, археї, еукаріоти, клітинні та неклітинні форми життя, ядро, органели, плазматична мембрана, мітоз, мейоз.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Людина нещасна лише тому, що не знає природи.

Поль Анрі Тірі Гольбах

Слово вчителя

Сподіваюся, що сьогодні ми зможемо стати ще щасливішими, адже ще більше дізнаємося про природу.

III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення малюнків та фотографій (малюнки та фотографії різних представників вірусів, бактерій, археїв та еукаріотів розміщують на дошці або проектують на екран)

— Що спільного між цими об'єктами? (Усі вони є живими організмами)

— На які групи можна було б їх поділити? (Віруси, бактерії, гриби, рослини, тварини)

— За якими ознаками? (Будова, спосіб живлення, руху, розмноження тощо)

— Природа нашої планети дуже різноманітна. У кожному куточку світу живуть певні організми. На жаль, ми навряд чи зможемо побачити їх усіх, але як би хотілося дізнатися про них якомога більше. Тому пропоную вам зануритись у наш чудовий світ і дізнатися про основні групи організмів. Саме вони будуть об'єктом вивчення нашого уроку сьогодні.

Учитель пропонує учням визначити мету та завдання уроку.

IV. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань учнів

Фронтальна бесіда (обговорення письмових відповідей на запитання 6 після § 44)

Вправа «Вірю — не вірю», самостійна письмова робота (учням пропонують виконати

завдання, в якому вони мають погоджуватись або не погоджуватись із твердженнями. Можна проводити фронтально усно (за браком часу), але краще письмово у вигляді самостійної роботи й організувати взаємоперевірку)

Завдання та відповіді до вправи «Вірю — не вірю» наведено в електронному додатку.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Основні групи організмів

Пояснення вчителя, складання схеми (за поясненнями вчителя учні складають схему основних груп організмів)

Схему «Основі групи організмів» наведено в електронному додатку.

2. Біорізноманіття

Робота в групах, частково-пошукова робота з підручником та додатковим матеріалом, заповнення таблиці, пояснення вчителя, складання схеми (за допомогою тексту підручника на с. 176-177 та додаткової інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають схарактеризувати основні групи організмів, заповнивши таблицю; кожна група характеризує певні організми і заповнює лише свою частину таблиці; під час фронтального обговорення таблиці доповнюються даними інших груп)

Таблицю та повідомлення груп наведено в електронному додатку.

Методична порада

По ходу презентації матеріалів кожної групи вчителю варто ставити учням запитання про те, що їм уже відомо (наприклад, які органели є немембранними, одно- та дво- мембранними, що таке мітоз і мейоз тощо).

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Практична робота № і. Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя (с. 230 у підручнику)

Висновки дослідження краще зробити за таким алгоритмом:

Віруси належать до_____форм життя, а бактерії — до ___ .

Простий вірус складається з молекули_____ або_____ і ___ .

Клітина бактерії оточена ___, яка ззовні вкрита ______ .

Бактерії не мають_ , їхній спадковий матеріал зберігається у ___________________ .

Віруси розмножуються шляхом_ , а бактерії —____ . Отже, неклітинні та клітинні форми життя мають суттєві відмінності в будові та способах розмноження.

Відповіді: неклітинних, клітинних, РНК або ДНК і білкової оболонки (капсиду) ядра, нуклеоїді, самозбирання, поділом.

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 3-5 після §45)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 45, вивчити ознаки груп організмів, запитання б усно (додатково).

2. Індивідуальне завдання; підготувати повідомлення або презентацію за темами «Протисти», «Гриби», «Рослини», «Тварини».

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують усно відповісти на запитання 1-2 після § 45)

Незакінчене речення

«На уроці я дізнався, що...»

«Мені особливо сподобалось...»

«Цікавим виявилося...»

«Раніше я не знав, що...»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити