Біологія 9 клас - Розробки уроків до підручника К.М. Задорожного - Л.В. Мариненко 2018

Біорізноманіття
Огляд основних еукаріотичних таксонів

Мета уроку: ознайомити з основними еукаріотичними таксонами, сучасними класифікаціями еукаріотів; розкрити особливості будови та процесів життєдіяльності основних таксонів еукаріотів; поглибити знання про різноманітність живих організмів на планеті; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, уміння працювати в групах, порівнювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, установлювати причинно-наслідкові зв'язки; виховувати ціннісне ставлення до всього живого, товариські відносини, інтерес до предмета, формувати науковий світогляд.

Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.

Матеріали та обладнання: фотографії організмів, що належать до різних еукаріотичних таксонів.

Основні поняття: еукаріоти, клітина, ядро, рослини, гриби, тварини, протисти.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання

Тест, самостійна письмова робота

Завдання та відповіді до тесту наведено в електронному додатку.

III. Мотивація навчальної діяльності

Епіграф уроку

Весь величезний світ довкола мене, наді мною і піді мною сповнений невідомих таємниць. Я буду їх відкривати все життя, тому що це найбільш захоплююче заняття у світі. В. В. Біанкі

Слово вчителя

Не можна не погодитися зі словами письменника. Наш світ сповнений таємниць, які ми маємо можливість поступово відкривати на уроках.

IV. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку

Обговорення малюнків та фотографій (малюнки та фотографії різних представників еукаріотів розміщують на дошці або проектують на екран)

— Що спільного між цими об'єктами? (Усі вони є живими організмами, усі складаються з клітин, їхні клітини містять ядро)

— На які групи можна було б їх поділити? (Гриби, рослини, тварини, одноклітинні— протисти)

— Тож еукаріоти, окрім спільних ознак, мають відмінності, за якими їх розподіляють на певні групи. Ці організми вам уже відомі, тому вам нескладно буде сьогодні пригадати те, що вже вивчене раніше, і дізнатися дещо нове та цікаве про них. Чи здогадалися ви якою буде тема сьогоднішнього уроку?

Учитель формулює тему уроку, пропонує учням визначити його мету та завдання.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Основні групи еукаріотів

Пояснення вчителя, складання схеми (за поясненнями вчителя учні складають схему основних груп еукаріотів)

2. Біорізноманіття еукаріотів

Робота в групах, частково-пошукова робота з підручником та додатковим матеріалом, заповнення таблиці, пояснення вчителя, складання схеми (за допомогою тексту підручника на с. 178-179 та додаткової інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, школярі мають схарактеризувати основні групи еукаріотів, заповнивши таблиці; кожна група характеризує певні організми і заповнює лише свою частину таблиці; під час фронтального обговорення таблиці доповнюються даними інших груп)

Таблицю та повідомлення груп наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу

Вправа «Хто більше?» (кожна група має по черзі навести якомога більше ознак, які притаманні протистам, рослинам, грибам та тваринам; вправа буде ефективнішою, якщо група отримуватиме завдання, над яким працювала інша група (наприклад, група, яка опрацьовувала матеріал про протист, буде називати ознаки рослин))

Робота з підручником (учням пропонують дати усні відповіді на запитання 3-6 після § 46)

VII. Домашнє завдання

1. Завдання для всіх учнів; опрацювати § 46, вивчити ознаки еукаріотів, тести після § 46 усно.

Слід повідомити учням про те, що на наступному уроці вони працюватимуть утрьох групах, здійснити розподіл груп, запропонувати обрати капітана.

2. Індивідуальне завдання: придумати назву та девіз команди, намалювати гірський пейзаж.

VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів

Робота з підручником (учням пропонують дати усні відповіді на запитання 1-2 після § 46)

Робота з дидактичними картками (учні отримують картки зі смайликами й мають поставити позначку поряд з тим зображенням, яке відбиває їхні емоції від уроку)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити